földgömbFöldtan-Teleptani Intézeti Tanszék
Miskolci Egyetemegyetemi címerMűszaki Földtudományi Kar
-----

Bemutatkozunk...

A Földtan-Teleptani Intézeti Tanszék a műszaki földtudományok azon ágát gondozza, amelyben a különböző nyersanyagok, földtani jelenségek és folyamatok mindennapi alkalmazásai kapnak szerepet. Ezért a spektrumunk igen széles sávot ölel át, a szénhidrogén-földtantól a környezetgeológiáig, a geokémiától a talajtanig, a távérzékeléstől a laboratoriumi vizsgálatok kiértékeléséig, a földtani alapkutatástól a kutatási eredmények gazdasági értékeléséig. Vannak olyan részterületek, ahol ipari tapasztalataink is jelentősebbek - például a ércföldtan, a környezetföldtan, a szilárd ásványi nyersanyagok, kőolajföldtan területén.

Az oktatási munkában az alapozó tárgyaktól a speciális szaktárgyakig terjedő kurzusaink a ma még uralkodó magyar nyelv mellett egyre jelentősebb arányban angolul is hallgathatók, mivel meggyőződésünk, hogy erre a szakmára felkészülni jól csak a világra való széles kitekintéssel és nyelvi gyakorlattal lehet.

hallgatói számítógépterem
derivatográf

A B.Sc fokozatra irányuló egyetemi alapoktatás mellett így szakirányi (később M.Sc) szintű geológusmérnök-képzésben, illetve a Mikoviny Sámuel Doktori Iskola Ph.D. képzésében is részt veszünk.

Az oktatás mellett törekszünk a kutatási projektekben való minél aktívabb részvételre is. Egyik fő tématerületünk az érckutatás különféle Kárpát-medencei területeken, a másik a paleogén sztratigráfia, a harmadik a bányászati meddők környezetföldtani vonatkozásai.

fúrómagok

Végzett hallgatóink a bányászati ipar, a nyersanyagkutatás, az államigazgatás területén tudnak elhelyezkedni. Az utóbbi évek egyre növekvő szakemberhiánya miatt a mobilis, Miskolc határain túlra is menni kész hallgatók könnyen találnak munkát, egyre növekvő számban külföldön is.

Honlapunkon barangolva a látogató képet kaphat a tanszéken történt fontosabb eseményekről, munkatársainkról, az oktatott tananyagokról, kutatási témáinkról.

Várjuk azokat, akik egy szép kalandra, a föld,
a kőzetek, nyersanyagtelepek megismerésére vágynak.

Földessy János volt intézetigazgató

További érdekességek

Földessy János

kalapács