Geológia

-----
MFFTT 600120

Földtan-Teleptani Intézeti Tanszék

Tantárgyfelelős és előadó:

Dr. Hartai Éva egyetemi docens
email: foldshe@gold.uni-miskolc.hu
honlap

Követelmény:

Szak, szemeszterÓraszámSzámonkérésKredit
Műszaki Földtudományi, Környezetmérnöki, 2. félév3ea+1gyévközi zárthelyi, szóbeli gyakorlati beszámoló, írásbeli vizsga4

Előfeltétel:

MFFAT6101 Ásvány- és kőzettani alapismeretek

A tantárgy célkitűzése:

A Műszaki Földtudományi és Környezetmérnöki szakok valamennyi szakirányán alapvető geológiai ismeretek nyújtása.

Tematika:

A földi rendszer ciklusai. A Föld szerkezete. Kőzetképződési folyamatok. Szerkezetföldtani alapfogalmak. A lemeztektonikai elmélet lényege, alkalmazása a nyersanyagkutatásban. Történeti földtani alapismeretek, a biosztratigráfia nyersanyagkutatási vonatkozásai. A földtani térképek és szelvények értelmezése. Az érces és nemérces ásványi nyersanyagok teleptani jellemzői. Magyarország nagyszerkezeti helyzete, vázlatos földtani felépítése, nyersanyagai. A geológiai ismeretek alkalmazása a mérnöki munka során.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Hartai Éva: A változó Föld. Miskolci Egyetem Kiadó - WellPress Kiadó, 2003.
Hartai Éva: Teleptani alapismeretek. Oktatási segédlet. Miskolci Egyetem, 2004.
Hartai Éva: Magyarország földtana - rövid áttekintés. Oktatási segédlet. Miskolci Egyetem, 2004.
Fenti tankönyv és oktatási segédletek interneten hozzáférhető elektronikus változatai

A tanszéki nyitólapra

kalapács