Magyarország földtana

-----
MFFTT 600231

Földtan-Teleptani Intézeti Tanszék

Tantárgyfelelős és előadó:

Dr. Less György egyetemi tanár
email: foldlgy@gold.uni-miskolc.hu
honlap

Követelmény:

Szak, szemeszterÓraszámSzámonkérésKredit
Műszaki Földtudományi, 3. félév2ea+2gyvizsga4

Előfeltétel:

MFFTT600120 Geológia

A tantárgy célkitűzése:

Magyarország geológiai fejlődéstörténetének, földtani szerkezetének áttekintése.

Tematika:

Földtörténeti alapismeretek. Magyarország környezetének szerkezeti fejlődése. Magyarország szerkezeti egységei, azok földtani felépítése.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Bérczi I. és Jámbor Á. (szerk., 1998): Magyarország geológiai képzýdményeinek rétegtana. Magyar Olaj- és gázipari Rt. és Magyar Állami Földtani Intézet.

A tanszéki nyitólapra

kalapács