Nyersanyagkutatás

-----
MFFTT 600341

Földtan-Teleptani Intézeti Tanszék

Tantárgyfelelős és előadó:

Dr. Földessy János egyetemi tanár
email: foldfj@gold.uni-miskolc.hu
honlap

Követelmény:

Szak, szemeszterÓraszámSzámonkérésKredit
Műszaki Földtudományi, 4. félév2ea+0gyvizsga4

Előfeltétel:

MFFTT600231 Magyarország földtana

A tantárgy célkitűzése:

Megismertetni a hallgatókkal az ásványi nyersanyagok és energiahordozók kutatásának elvi és módszertani alapjait, a kutatás tervezésének, végrehajtásának és értékelésének folyamatát.

Tematika:

A nyersanyagok és energiahordozók fajtái, földtani, geokémiai, geofizikai jellemzőik. Kutatásuk tervezési stratégiája, az engedélyeztetés folyamata. A nyersanyagkutatások felszíni és földalatti földtani, geofizikai, geokémiai módszerei. Egyéb földtani információk (szerkezetföldtani, rétegtani, ásványtani, stb.) felhasználása a nyersanyagkutatásban. A nyersanyagkutatásban alkalmazott mintázások módszerei és gyakorlata. Ásványi nyersanyagok minősítésére alkalmas kémiai és fizikai vizsgálati módszerek. A kutatási adatok dokumentációja és nyilvántartása, a kutatási adatok értékelése.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Földessy János: Ásványinyersanyag-kutatás - elektronikus oktatási segédlet
Szakkönyvek, szakcikkek másolatai

A tanszéki nyitólapra

kalapács