Környezetföldtan

-----
MFFTT 600457

Földtan-Teleptani Intézeti Tanszék

Tantárgyfelelős és előadó:

Dr. Hartai Éva egyetemi docens
email: foldshe@gold.uni-miskolc.hu
honlap

Követelmény:

Szak, szemeszterÓraszámSzámonkérésKredit
Környezetmérnöki - Geokörnyezeti, 5. félév2ea+2gyírásbeli vizsga4

A tantárgy célkitűzése:

A korábban elsajátított tantárgyak (földtan, hidrogeológia, stb.) alkalmazása a különböző környezetföldtani problémák felismerésében, a megoldások kidolgozásában és kezelésében.

Tematika:

A környezetföldtan helye a geotudományok körében, szerepe a környezetvédelmi problémák megoldásában. A földtani (környezetföldtani) szakigazgatás felépítése, jogszabályi háttere. Tömegmozgások (felszínmozgás, alábányászottság stb.) hatása az épített környezetre, az ebből adódó károk bekövetkezésének megakadályozására. Kommunális és veszélyes hulladékok elhelyezésének földtani megalapozása. Környezeti hatástanulmányok földtani és vízföldtani kidolgozásának alapadatai. Archív információk felhasználásának szükségessége és azok értékelése, minősítése. Bányanyitások és -bezárások környezetföldtani kutatásai. Földtani természetvédelem.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Prakfalvi Péter: Környezetföldtani alapismeretek. Oktatási segédlet. Miskolci Egyetem, 2004.
Szakkönyvek, esettanulmányok összefoglaló adatainak másolatai

A tanszéki nyitólapra

kalapács