Történeti földtan

-----
MFFTT 600552

Földtan-Teleptani Intézeti Tanszék

Tantárgyfelelős és előadó:

Dr. Less György egyetemi tanár
email: foldlgy@gold.uni-miskolc.hu
honlap

Követelmény:

Szak, szemeszterÓraszámSzámonkérésKredit
Műszaki Földtudományi, 5. félév1ea+0gyvizsga1

A tantárgy célkitűzése:

Megismertetni a hallgatókkal a földtani események fejlődéstörténeti összefüggéseit, a nyersanyagkutatásban alkalmazható sztratigráfiai módszereket.

Tematika:

A rétegtan, mint a földtörténeti kutatás eszköze. A korreláció fogalma és típusai. A földtörténeti időskála, kormeghatározási módszerek. A föld és az élet fejlődésének fontosabb eseményei.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Báldi T. (1978): A történeti földtan alapjai. Tankönyvkiadó.

A tanszéki nyitólapra

kalapács