Földtudományi praktikum 1.

-----
MFFTT 600662

Földtan-Teleptani Intézeti Tanszék

Tantárgyfelelős és előadó:

Dr. Németh Norbert egyetemi adjunktus
email: foldnn@gold.uni-miskolc.hu
honlap

Követelmény:

Szak, szemeszterÓraszámSzámonkérésKredit
Műszaki Földtudományi, 6. félév0ea+4gygyakorlati beszámoló4

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a földtani feladatok megoldása során szükséges adatgyűjtésnek, valamint az adatok feldolgozásának módszertanával és gyakorlatával. El kívánjuk érni, hogy a hallgatók ténylegesen találkozzanak a földtani közeggel, és tapasztalatokat szerezzenek egy valós feladat megoldásán keresztül az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásáról. Ennek érdekében szükséges a foglalkozások blokkokban, részben terepi gyakorlatok formájában történő megtartása.

Tematika:

Bevezetés a terepi es a laboratóriumi munkába. Adatgyűjtés, mintavételezés módszerei. Műszerek kezelése, földtani, hidrogeológiai, mérnökgeológiai es geofizikai (geoelektromos, elektromágneses, mágneses, szeizmikus, radiometriai) mérési eljárások ismertetése, tervezési szempontjai es végrehajtásának módszertana. Földtani feltárások dokumentálása, észlelhető jelenségek, mért adatok rögzítése es értelmezése. Adatfeldolgozás és értelmezés során használatos eljárások ismertetése, modellezési eljárások. Gyakorlati földtani feladatok megoldása.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

-

A tanszéki nyitólapra

kalapács