Távérzékelés

-----
MFFTT 600962

Földtan-Teleptani Intézeti Tanszék

Tantárgyfelelős és előadó:

Dr. Németh Norbert egyetemi adjunktus
email: foldnn@gold.uni-miskolc.hu
honlap

Követelmény:

Szak, szemeszterÓraszámSzámonkérésKredit
Műszaki Földtudományi, 6. félév2ea+0gyírásbeli vizsga2

A tantárgy célkitűzése:

Megismertetni a hallgatókkal a távérzékelés lényegét, alkalmazhatóságát, felhasználási lehetőségeit.

Tematika:

A távérzékelés általános fogalmai, fizikai alapjai. A légi- és űrtávérzékelés eszközei, típusai. A távérzékelő fényképes, spektométeres, radiométeres, akusztikus módszerek. A Föld globális változásainak távérzékeléses vizsgálata a légkör, a bioszféra, a hidroszféra es a szárazföld területén. A légi geofizikai, a hagyományos légifotó, űrfotó, radar, hanghullámos képek földtani értelmezése, a multi- es hiperspektrális felvételek alkalmazása. Geomorfológiai jellemzők felismerése, a völgyhálózat-analízis, a klasszikus földtani formák felismerési bélyegei. Az ásványok, kőzettípusok, kőzetelváltozások, talajtípusok spektrális jellemzői. A növények spektrális jellemzői, a növénykárosodások felismerése. A hidrológiai rendszerek spektrális jellemzői. A környezetvédelemben a távérzékelés alkalmazása, a kőzet-, talaj-, víz-, levegőszennyezések felismerése, monitorozása. A földtani veszélyforrások es katasztrófák előrejelzése.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Dr. Németh Norbert: Távérzékelés - oktatási segédlet

A tanszéki nyitólapra

kalapács