Földtudományi praktikum 2.

-----
MFFTT 601272

Földtan-Teleptani Intézeti Tanszék

Tantárgyfelelős és előadó:

Dr. Németh Norbert egyetemi adjunktus
email: foldnn@gold.uni-miskolc.hu
honlap

Követelmény:

Szak, szemeszterÓraszámSzámonkérésKredit
Műszaki Földtudományi, 7. félév0ea+2gyrajzos gyakorlati beszámoló2

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a földtani feladatok megoldása során szükséges adatgyűjtésnek, valamint az adatok feldolgozásának módszertanával és gyakorlatával. Az előző félév folytatásaképpen a földtani modellalkotás és a modellek geometriai ábrázolása a tárgy témája.

Tematika:

Tematikus (földtani, vízföldtani, stb.) térképek és szelvények szerkesztése és értelmezése.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Németh Norbert: Beszélgetés a földtani térképeken és szelvényeken végzett szerkesztésekről

A tanszéki nyitólapra

kalapács