Cianidot alkalmazó aranykinyerési technológiák

Háttértanulmány

A tanulmányt úgy építettük fel, hogy egy keresztmetszetet adjon a cianid alkalmazásáról a bányaiparban. Rövid ismertetést adtunk a bevezetésben az aranyércek földtani és gazdasági jellemzőiről, a cianidról, az aranyércek feldolgozási technológiáiról. Ismertettük a jelenlegi európai termelést. Hazai gyakorlat hiányában európai és tengerentúli esettanulmányokon mutattuk be a cianid alkalmazását különböző éghajlati környezetekben és különböző érctipusok esetében.

Külön fejezetben foglalkoztunk a cianidroncsolási technológiákkal, illetve a cianid helyettesítésére alkalmas egyéb technológiákkal. Részletesen ismertettük az EU EIPPCB bányászati meddőkezelési referenciagyüjteményében az arany cianidos kezelésére vonatkozó adatokat, illetve a BAT módszerként felsorolt ajánlásokat.

Az ismertetést részben a rendelkezésre álló irodalmi anyagok, részben az interneten publikált nyilvános vállalati és hatósági dokumentációk alapján végeztük. Az összesítésben mindig hivatkozunk a forrásra, illetve arra az internetcímre, ahonnan az információt beszereztük. A tanulmány elektronikus változatában az internet linkek táblázatából az internetcímek közvetlenül meghivhatók, s a jelzett időpontban a link működött.

Nem találtunk emlithető adatokat arra, hogy az egyes technológiák költségei milyen arányúak. Ilyen tipusú adatok szükség esetén külön költségek mellett beszerezhetőek, de ezekből általános érvényű információt levonni a bányászati helyek, az érctipusok jelentős lokális eltérései miatt nem lehetséges.

Biztos információkat kaptunk arra, hogy

Földessy János
Böhm József
Bokányi Ljudmilla

kalapács