Földtani alapismeretek

-----
MFFTT 101 / földalis

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Seresné Dr. Hartai Éva egyetemi docens
email: foldshe@gold.uni-miskolc.hu
honlap

Előfeltétel:

Ásvány-kőzettani alapismeretek

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK főiskolai szintű Bányászati és geotechnikai szak, 2. félév
2ea+2gyaláírás, gyakorlati jegy4

A tantárgy feladata:

A bányászati és geotechnikai szakirányú képzés földtani megalapozása, alapvető geológiai ismeretek nyújtása.

Tematika:

A földi rendszer ciklusai. A Föld szerkezete. Kőzetképződési folyamatok. Szerkezetföldtani alapfogalmak. A lemeztektonikai elmélet lényege, alkalmazása a nyersanyagkutatásban. Történeti földtani alapismeretek, a biosztratigráfia nyersanyagkutatási vonatkozásai. A földtani térképek és szelvények értelmezése. Az érces és nemérces ásványi nyersanyagok teleptani jellemzői. Magyarország nagyszerkezeti helyzete, vázlatos földtani felépítése, nyersanyagai. A geológiai ismeretek alkalmazása a gyakorlati bányaművelés során.

A tanszéki nyitólapra

kalapács