Agrogeológia

-----
MFFTT 201 / agrogeo

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Dr. Kuti László meghívott előadó
email: kutil@mafi.hu

Előfeltétel:

Általános földtan
Magyarország regionális földtana

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelezően választható
MFK Műszaki Földtudományi szak, geológusmérnöki szi., 9. félév
2eaaláírás, vizsga2

A tantárgy feladata:

Talaj-alapkőzet-talajvíz rendszer jellemzőinek, és az e rendszerben lezajló folyamatok agrogeológiai összefüggéseinek megismertetésével felkészíteni a hallgatókat a földtani adatok agrogeológiai szemléletű feldolgozására, értékelésére. Talajtani, agrogeológiai, agrohidrogeológiai, agrárkörnyezetföldtani alapismeretek átadása.

Tematika:

Az agrogeológia tárgya, feladata, helye az alkalmazott földtani kutatások sorában. A magyar agrogeológiai kutatás és térképezés története. Talajtani alapismeretek. A laza üledékek szedimentológiája. Síkvidéki területek földtani térképezése, számítógépes térképelőállítás, a térképek kombinációja. A talajvíz agrogeológiai összefüggései. Agrogeológiai térképek. A termékenységet gátló tényezők és agrogeológiai összefüggéseik. A melioráció agrogeológiai összefüggései és problémái. Agrárkörnyezetföldtani kérdések. A természetes talajjavító anyagok és agrogeológiai összefüggéseik.

A tanszéki nyitólapra

kalapács