Alkalmazott földtan

-----
MFFTT 202 / alkföl

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Seresné Dr. Hartai Éva egyetemi docens
email: foldshe@gold.uni-miskolc.hu
honlap

Előfeltétel:

Ásvány és kőzettan I-II.
Földtani alapok

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK Bánya- és geotechnikai, Előkészítéstechnika-mérnöki, Környezetmérnöki, Olaj- és gázmérnöki, Geográfus szak, 4. félév
2ea+2gyaláírás, vizsga4

A tantárgy feladata:

Megismertetni a hallgatókkal az ásványi nyersanyagok képződési feltételeit és a legfontosabb külföldi és hazai előfordulásokat, valamint Magyarország földtani felépítését.

Tematika:

Teleptani alapfogalmak. Az ásványi nyersanyagok képződésének lemeztektonikai értelmezése. Az érces ásványi nyersanyagok teleptípusai. A fosszilis energiahordozók teleptana. A nemérces ásványi nyersanyagok teleptípusai. Magyarország nagyszerkezeti képe. A magyarországi paleozoikum, mezozoikum és kainozoikum, különös tekintettel a hazai nyersanyag előfordulásokra.

Jegyzet:

Teleptani alapismeretek

Magyarország földtana

A tanszéki nyitólapra

kalapács