Általános földtan

-----
MFFTT 204 / áltföld

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Földessy János egyetemi docens
email: foldfj@gold.uni-miskolc.hu
honlap

Előfeltétel:

Ásvány- és kőzettan I-II.

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK Műszaki Földtudományi szak, 3. félév
3ea+1gyaláírás, vizsga3

A tantárgy feladata:

A Föld külső és belső öveiben lejátszódó folyamatok áttekintése. A kőzetképződési folyamatok ismertetése. Mindezek által a földtani szemléletmód kialakítása.

Tematika:

A Föld a Naprendszerben. A Föld fizikai, kémiai és alaki tulajdonságai. A Föld külső övei. A Föld belső felépítése, összetétele és szerkezete. A magmaműködés jelenségei. A földrengések. Éghajlati övek, mállás eróziós folyamatok, a folyóvizek, a tengerek, a szél és a jég munkája. Üledékképződési környezetek és folyamatok. Kőzettéválási folyamatok. Az üledékes kőzetek szerkezete. Fácieselemzés. Kőzetátalakulás vagy metamorfózis.

A tanszéki nyitólapra

kalapács