Ásványi nyersanyag-politika

-----
MFFTT 206 / ásnyerpol

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Dr. Mádai Ferenc egyetemi adjunktus
email: askmf@gold.uni-miskolc.hu
honlap

Előfeltétel:

Közgazdaságtan alapjai I-II.
Jogi ismeretek

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelezően választható
MFK Műszaki Földtudományi szak, geológusmérnöki szi., 9. félév
1ea+1gyaláírás, gyakorlati jegy2

A tantárgy feladata:

Az ásványi nyersanyag gazdálkodással összefüggő, interdiszciplináris kérdések megismertetése, melyek egy piacgazdaságban meghatározzák a földtani kutatás és bányászat jogi-, gazdasági- és igazgatási kereteit.

Tematika:

Az ásványi nyersanyagpolitika helye és szerepe. A világ nyersanyagellátásának főbb tendenciái és szereplői. Ásványi nyersanyagpolitika a bányászati cégek szemszögéből. Bányászati projektek pénzügyi paraméterei. Bányászati / Szénhidrogén projektek adórendszere, adóztatási modellek. Kormányzati / vállalati adópolitika. Ásványi nyersanyagpolitika a kormányzat szemszögéből, környezetvédelmi, szociális, szocio-ökonómiai kérdések. A fenntartható fejlődés és megvalósításának keretei a kormányzati, illetve vállalati oldalról. A nyersanyag kitermelés jogi rendszere: nemzetközi összehasonlítás. A bányászat helyzete, ásványi nyersanyagpolitika az EU tagországokban.

A tanszéki nyitólapra

kalapács