Ásványvagyonbecslési praktikum

-----
MFFTT 207 / ásbecsprak

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Földessy János egyetemi docens
email: foldfj@gold.uni-miskolc.hu
honlap

Előfeltétel:

Magmás teleptan
Üledékes és metamorf teleptan

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelezően választható
MFK Műszaki Földtudományi szak, geológusmérnöki szi., 9. félév
1ea+1gyaláírás, gyakorlati jegy3

A tantárgy feladata:

Megismertetni a hallgatókkal az ásványi nyersanyagok vagyonbecslési módszereit, az ásványvagyon becslés és az ipari vagyon gazdaságosságának becsléséhez szükséges alapadatok kiválasztási elveit. Gyakorlati példán mutatjuk be nyersanyag előfordulások ásványvagyon becslését, kutatási alapadatokból kiindulva.

Tematika:

Az ásványvagyon becslés ismertetése során a tárgy foglalkozik a becslés alapját képező földtani modell létrehozásával, az alapadatok kiválasztásával, ezek minőségének ellenőrzésével, illetve a vagyonbecslés során alkalmazott számítási módszerek elveivel. A készletbecslés ismertetésénél foglalkozunk a műrevalóság kérdésével, illetve a lelőhely értékének meghatározásával. A tárgy fő fejezetei: ásványvagyon becslés (földtani modell, alapadatok, becslési eljárások), készletbecslés (műrevalóság, költség elemek, értékalkotó elemek).

A tanszéki nyitólapra

kalapács