Biosztratigráfia

-----
MFFTT 209 / biosztr

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Hajdúné Dr. Molnár Katalin egyetemi docens
email: foldhmk@gold.uni-miskolc.hu

Előfeltétel:

Történeti földtan

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK Műszaki Földtudományi szak geológusmérnöki szakirány, 6. félév
2ea+2gyaláírás, vizsga4

A tantárgy feladata:

A földtani (nyersanyag) kutatások eredményessége érdekében a kőzettani és ősmaradvány analízisek alapján a vertikális és horizontális korrelációs módszerek megismerése.

Tematika:

Rétegtani alapfogalmak, rétegtani osztályozás- és nevezéktan. A formációk. A korreláció fogalma és típusai. Az egykori üledékképződési környezetek rekonstrukciója. Geotektonikai folyamatok és a földfelszíni változások. A tektogén szerkezetek folyamatossága. A geoszinklinálisok keletkezésének törvényszerűségei. Ősföldrajzi alapismeretek, korrelációk.

A tanszéki nyitólapra

kalapács