Földtani alapok

-----
MFFTT 210 / földal

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Seresné Dr. Hartai Éva egyetemi docens
email: foldshe@gold.uni-miskolc.hu
honlap

Előfeltétel:

Ásvány- és kőzettan I-II.

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK Bánya- és geotechnikai, Előkészítéstechnika-mérnöki, Környezetmérnöki, Olaj- és gázmérnöki és Geográfus szak, 3. félév
3ea+1gyaláírás, vizsga4

A tantárgy feladata:

A Műszaki-Földtudományi Kar különböző szakos hallgatói számára a földtani szemléletmód kialakítása, általános- szerkezeti- és történeti földtani alapismeretek nyújtása.

Tematika:

A Föld, mint zárt rendszer. A földi rendszer ciklusai. A Föld szerkezete. Magmás, üledékes és metamorf kőzetképző folyamatok. A kőzetek deformációja, szerkezetföldtani alapfogalmak. A lemeztektonikai elmélet lényege, bizonyítékai, a lemezmozgások okai. Aktív lemezszegélyeknél lejátszódó folyamatok. A Föld hegységrendszereinek lemeztektonikai fejlődéstörténete. A földtörténeti kutatás alapjai. Rétegtani alapfogalmak. A földtörténeti időtagolás és kormeghatározás. A prekambrium, paleozoikum, mezozoikum, kainozoikum nagytektonikai ciklusai, ősföldrajzi fejlődése, fő kőzettípusai és nyersanyagai, élővilága.

Jegyzet:

A változó Föld

A tanszéki nyitólapra

kalapács