Földtani térképezés

-----
MFFTT 211 / föltérk

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Dr. Less Görgy egyetemi docens
email: less@mafi.hu
honlap

Előfeltétel:

Általános földtan
Szerkezeti földtan
Történeti földtan

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK Műszaki-Földtudományi szak Geológusmérnöki szakirány, 8. félév
2ea+3gyaláírás, gyakorlati jegy6

A tantárgy feladata:

Bevezetni a hallgatókat a földtani térképek felvételezésébe és szerkesztésébe. Készség szinten elsajátíttatni a földtani térképek kiértékelését és rajtuk keresztül földtani szelvények szerkesztését.

Tematika:

Földtani térképek fajtái és jelkulcsuk. A térképek kiértékelése, földtani szerkezetek felismerése, az adott térkép területének nyersanyag-potenciálja. Szelvényszerkesztés gyűrt-takarós területeken is (osztrák, szlovák és román földtani térképeken). Földtani felvételezés 2-3 fős csoportokban, a Bükk egy-egy 2-3 km2-es területén. Észlelési térkép felvétele, ebből fedett és fedetlen földtani térkép szerkesztése, földtani szelvény szerkesztése a felvett területen. Rövid földtani magyarázó összeállítása.

A tanszéki nyitólapra

kalapács