Geokémia

-----
MFFTT 214 / geok

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Dr. Szakáll Sándor egyetemi docens
email: askszs@gold.uni-miskolc.hu

Előfeltétel:

Ásvány- és kőzettan I-II-III.

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK Műszaki-Földtudományi szak Geológusmérnöki szakirány, 6. félév
2eaaláírás, vizsga2

A tantárgy feladata:

A kémiai elemek földi és kozmikus eloszlásának megismerése, az eloszlást meghatározó tényezok bemutatása, s ezekre támaszkodva a geokémia alkalmazási területeinek megismertetése.

Tematika:

A kémiai elemek gyakorisága és eloszlása a kozmikus térben és a Földön. Az elemek geokémiai rendszere. A radioaktív folyamatok, stabil és radiogén izotópok geokémiai szerepe. Az elemmigráció külső és belső tényezői. A mállási és üledékes folyamatok geokémiája. A kolloidok geokémiai szerepe. Hidrogeokémia, szerves geokémia, biogeokémia, atmogeokémia. A tájgeokémia és környezetgeokémia alapjai.

A tanszéki nyitólapra

kalapács