Kőolajföldtani praktikum

-----
MFFTT 218 / köoprak

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Dr. Somfai Attila egyetemi tanár
email: foldsa@gold.uni-miskolc.hu

Előfeltétel:

Kőolajföldtan I.

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK Műszaki Földtudományi szak geológusmérnöki szakirány, 8. félév
1ea+2gyaláírás, vizsga4

A tantárgy feladata:

A kőolaj és a földgáz kutatásával és termelésével kapcsolatos gyakorlati geológiai feladatok ismertetése. Gyakorlatokon kutatás-tervezési feladatok kidolgozása, földtani szelvények és térképek szerkesztésére, kőolaj- és földgázvagyon számítására példák megoldása.

Tematika:

Kútgeológusi feladatok a fúrások előkészítő és végrehajtási fázisában: A fúráspontok helyszíni kitűzése, geoműszaki tervezés. A fúrás geológiai szelvényének meghatározása fúradék, magfúrás, kútszelvényezések stb. alapján, a minták kezelése. Szénhidrogén kimutatása, túlnyomásos zónák előrejelzése, fúrószáras rétegvizsgálatok. Dokumentációk készítése. A rezervoár-geológus feladatai. Feltáró fúrások telepítése, rétegvizsgálatok, kútjavítás, kútkiképzés. A szénhidrogénföldtani adatok értelmezése. A fúrási és rétegvizsgálati eredmények felhasználása a telephatárok és fázishatárok megállapításában, földtani szelvények, rétegtérképek készítésében. Regionális kőolajföldtani értelmezés.

A tanszéki nyitólapra

kalapács