Környezetföldtani esettanulmányok

-----
MFFTT 220 / körföes

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Prakfalvi Péter meghívott előadó

Előfeltétel:

Általános földtan
Szerkezeti földtan
Hidrogeológia I-II.

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK Műszaki-Földtudományi szak Geológusmérnöki szakirány, 9. félév
2ea+2gyaláírás, vizsga5

A tantárgy feladata:

A korábban elsajátított tantárgyak (földtan, hidrogeológia, stb.) alkalmazása a különböző környezetföldtani problémák felismerésében, a megoldások kidolgozásában és kezelésében.

Tematika:

A környezetföldtan elhelyezkedése a geotudományok körében, szerepe a környezetvédelmi problémák megoldásában. A Földtani (környezetföldtani) szakigazgatás felépítése, jogszabályi háttere. Tömegmozgások (felszínmozgás, alábányászottság stb.) kutatásai az épített környezetre, az ebből adódó károk bekövetkezésének megakadályozására. Kommunális és veszélyes hulladékok elhelyezésének földtani megalapozása. Környezeti hatástanulmányok földtani és vízföldtani kidolgozásának alapadatai. Archív információk felhasználásának szükségessége és azok értékelése, minősítése. Bányanyitások és -bezárások környezetföldtani kutatásai. Építésföldtani atlaszok szerkesztésének elvei. Földtani természetvédelem.

A tanszéki nyitólapra

kalapács