Kőszénföldtan

-----
MFFTT 221 / köszföl

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Dr. Némedi Varga Zoltán professor emeritus

Előfeltétel:

Általános földtan
Szerkezeti földtan
Üledékes és metamorf teleptan

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelezően választható
MFK Műszaki-Földtudományi szak Geológusmérnöki szakirány, 8. félév
1ea+1gyaláírás, vizsga3

A tantárgy feladata:

A kőszén, mint energiahordozó, hasznosítható ásványi nyersanyag képződési körülményeinek és gazdasági jelentőségének megismerése.

Tematika:

A kőszén képződési folyamata. A kőszén szénkőzettani, fizikai, kémiai és technológiai tulajdonságainak jellemzése. A hazai kőszén előfordulások ismertetés. A világ fontosabb kőszén előfordulásainak áttekintése. A kőszén kutatása, bányászata és felhasználása.

A tanszéki nyitólapra

kalapács