Magmás teleptan

-----
MFFTT 222 / magtel

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Dr. Zelenka Tibor egyetemi adjunktus
email: zelenka@mgsz.hu
honlap

Előfeltétel:

Ásvány- és kőzettan III.
Általános földtan
Szerkezeti földtan

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK Műszaki-Földtudományi szak geológusmérnöki szakirány, 7. félév
2ea+1gyaláírás, vizsga4

A tantárgy feladata:

Megismerteti a hallgatókkal az ércképződés fő törvényszerűségeit és a legfontosabb teleptípusokat.

Tematika:

Általános teleptani fogalmak: Az érctelepek formái, formációi, szerkezete, szövete, tektonikai, üledékképződési, magmás-vulkáni és metamorf képződési feltételei. A geoszinklinális és lemeztektonikai egységek ércképződményei. A magmás érctelepek részletes tárgyalása (liquidmagmás, későmagmás, szkarnos, porfiros gránitintróziós, vulkáni hidrotermális, vulkáni-masszív szulfid, utóhidrotermás). Az üledékes érctelepek részletes tárgyalása (torlatos, mállási, infiltrációs, üledékes, rétegtani szinthez kötött). A metamorf érctelepek részletes tárgyalása (dinamo, -kontakt, -ultra, -regionális metamorf). Az ércképződés földtörténeti változásai (archai, proterozóos, fanerozóos) orogenezisek szerint. A Kárpát-Balkán térség és Magyarország érctelepei, azok metallogéniája.

A tanszéki nyitólapra

kalapács