Magyarország környezetének földtana

-----
MFFTT 223 / maköfö

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Dr. Less Görgy egyetemi docens
email: less@mafi.hu
honlap

Előfeltétel:

Magyarország történeti földtana
Magyarország regionális földtana

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelezően választható
MFK Műszaki-Földtudományi szak Geológusmérnöki szakirány, 8. félév
1ea+1gyaláírás, vizsga3

A tantárgy feladata:

A Magyarország földtana c. tantárgy során tanultak beillesztése Magyarország környezetébe, a lemeztektonikai összefüggések feltárása.

Tematika:

A Keleti-Alpok, az Északnyugati-Kárpátok, az Erdélyi Szigethegység és a Belső-Dinaridák földtani képződményei, szerkezetük és fejlődéstörténetük; ezek magyarországi vonatkozásai. A Középső-Paratethys kialakulása, fejlődése és feltöltődése, a mai Kárpát-medence létrejötte a környezet fejlődésének tükrében. A főbb magyarországi földtani szerkezetek folytatódása a határokon túl.

A tanszéki nyitólapra

kalapács