Magyarország történeti földtana

-----
MFFTT 225 / matöföl

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Dr. Némedi Varga Zoltán professor emeritus

Előfeltétel:

Általános földtan
Szerkezeti földtan
Történeti földtan

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK Műszaki-Földtudományi szak, 6. félév
2ea+2gyaláírás, vizsga4

A tantárgy feladata:

Hazánk földtanának áttekintése a hasznosítható ásványi nyersanyagok képződési körülményei megismerése céljából.

Tematika:

A témakör hazánk földtani-szerkezeti fejlődésmenetét tekinti át szoros kapcsolatban az alp-kárpáti hegységrendszerrel. Európa nagyszerkezeti tagolása. Az Alpidák hegységrendszere. Magyarország földtani nagyszerkezete: a nagyszerkezeti megismerés története, a nagyszerkezeti felépítés jelenlegi megítélése. Magyarország rétegtanának részletes ismertetése uralkodóan a litosztratigráfiai egységek (formációk) segítségével.

A tanszéki nyitólapra

kalapács