Nyersanyagkutatás

-----
MFFTT 227 / nyerkut

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Dr. Földessy János egyetemi docens
email: foldfj@gold.uni-miskolc.hu
honlap

Előfeltétel:

Magmás teleptan
Üledékes és metamorf teleptan

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK Műszaki Földtudományi szak, geológusmérnöki szi., 9. félév
3ea+2gyaláírás, vizsga6

A tantárgy feladata:

Felkészíteni a hallgatókat a szilárd ásványi nyersanyagok kutatásának elvi és módszertani ismereteire. Megismerteti a kutatás tervezésének, végrehajtásának és értékelésének folyamatához kapcsolódó feladatokat.

Tematika:

A nyersanyagkutatás a földtudományok igen összetett, magas szintű alkalmazása az ipari gyakorlatban. A tárgy összefoglalja mindazokat a - más-más tudományág illetve szaktárgyak keretében oktatott - ismereteket, amelyeket a mai kutatási technológiák szilárd ásványi nyersanyagok kutatására alkalmaznak. Fő fejezetek: nyersanyag kutatások tervezési stratégiája, engedélyeztetés, a kutatások felszíni, bányabeli földtani, geofizikai, geokémiai módszerei, a mintázások módszere és gyakorlata, kutatási adatok dokumentációja és nyilvántartása, kutatási adatok értékelése.

A tanszéki nyitólapra

kalapács