A nyersanyagkutatás szerkezetföldtani vonatkozásai

-----
MFFTT 228 / nyekuszer

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Dr. Sasvári Tibor meghívott előadó
email: Tibor.Sasvari@tuke.sk

Előfeltétel:

Szerkezeti földtan
Magmás teleptan
Üledékes és metamorf teleptan

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelezően választható
MFK Műszaki Földtudományi szak geológusmérnöki szakirány, 9. félév
2eaaláírás, vizsga2

A tantárgy feladata:

Rávezetni a hallgatókat, hogyan ismerjenek fel olyan szerkezetföldtani jelenségeket, amelyek lényeges szerepet játszhatnak a nyersanyagkutatásban.

Tematika:

A szerkezetföldtani elemek használhatósága a nyersanyagkutatásban. A regionális kutatásban használható szerkezetföldtani elemek. A bányageológiai kutatásban használható szerkezeti elemek. Esettanulmányok a Nyugati-Kárpátok nyersanyagtelepeinek példáján: különböző genetikájú telepek szerkezetföldtani elemzése. A geotechnikai, mérnökgeológiai és hidrogeológiai kutatásban használatos szerkezetföldtani elemzési lehetőségek. Deformációk, dinamikus deformációk módszertana.

A tanszéki nyitólapra

kalapács