Szedimentológiai praktikum

-----
MFFTT 231 / szedprakFöldtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Hajdúné Dr. Molnár Katalin egyetemi docens
email: foldhmk@gold.uni-miskolc.hu

Előfeltétel:

Ásvány- és kőzettan I-II.
Általános kémia
Általános földtan

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelezően választható
MFK Műszaki-Földtudományi szak Geológusmérnöki szakirány és Hidrogeológiai-mérnökgeológiai szakirány, 7. és 9. félév
1ea+1gyaláírás, gyakorlati jegy2

A tantárgy feladata:

Az üledékes eredetű környezetekhez kötődő nyersanyag-előfordulások kutatása. A földfelszíni kőzet-környezeti viszonyok változásainak felismerése.

Tematika:

Szedimentológiai alapfogalmak. Az üledékes kőzetek képződési környezete, kőzetszerkezete. Az üledékes kőzetek osztályozása. A törmelékes kőzetek típusainak elemzése. Piroklasztitok. Biogén és vegyi eredetű üledékes kőzetek.

A tanszéki nyitólapra

kalapács