Szeizmosztratigráfia

-----
MFFTT 232 / szeisztraFöldtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Dr. Pogácsás György meghívott előadó
email: gypoga@mol.hu

Előfeltétel:

Ásvány- és kőzettan III.
Geofizika I-II.

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelezően választható
MFK Műszaki Földtudományi szak geológusmérnöki szakirány, 10. félév
1ea+2gyaláírás, vizsga3

A tantárgy feladata:

Felkészíteni a hallgatókat az üledékes medencék rétegtani viszonyainak geofizikai adatok alapján történő meghatározására. Megismerteti a hallgatókkal a szeizmikus rétegtani, -fácies és -tektonikai adatok alkalmazását az ásványi nyersanyagkutatásban.

Tematika:

Üledékes struktúrák szeizmikus reprezentációja, szeizmikus felbontóképesség, akusztikus impedancia változások litológiai és fácies értelmezése, reflexiós horizontok kronosztratigráfiai jelentősége, diszkordanciák, geofizikai szelvény transzformációja lerakódás történeti szelvénnyé, süllyedés történet és hő történet rekonstrukciója szeizmikus adatok felhasználásával, szekvenciák hierarchiája, paraszekvenciák és rendszer egységek (systems tracts), üledékfelhalmozódási környezetek (mélyvízi, lejtő, sekélyvízi, fluviális, eolikus) szeizmikus rétegtani értelmezése, esettanulmányok: Pannon-medence progradációs delta sorozatok, offshore Nyugat-Afrika karbonátos és törmelékes szekvenciák, Alaszka North Slope rétegtani viszonyok kapcsolata a szénhidrogén rendszerrel.

A tanszéki nyitólapra

kalapács