Szerkezeti földtan

-----
MFFTT 233 / szerkfölFöldtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Fuchs Péter egyetemi adjunktus
email: foldfp@gold.uni-miskolc.hu

Előfeltétel:

Általános földtan

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK Műszaki-Földtudományi szak, 4. félév
2ea+2gyaláírás, gyakorlati jegy5

A tantárgy feladata:

A Föld külső és belső öveiben lejátszódó deformációs folyamatok és az általuk létrehozott struktúrák áttekintése.

Tematika:

Töréses, gyűrődéses és nem tektonikus szerkezeti formák. A földkéreg mozgásai, nagyszerkezeti egységei. Geotektonika, globális tektonika, lemeztektonika, kontinensvándorlás.

A tanszéki nyitólapra

kalapács