Távérzékelés

-----
MFFTT 234 / távérzFöldtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Dr. Zelenka Tibor egyetemi adjunktus
email: zelenka@mgsz.hu
honlap

Előfeltétel:

Általános földtan
Szerkezeti földtan

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK Műszaki-Földtudományi szak geológusmérnöki és geoinformatikus-mérnöki szakirány, Geográfus szak, 8. félév
2ea+2gyaláírás, vizsga4

A tantárgy feladata:

Megismertetni a hallgatókkal a távérzékelés lényegét, alkalmazhatóságát, felhasználási lehetőségeit.

Tematika:

A távérzékelés általános fogalmai (az elektromágneses hullámok és az érzékelés tartományai, adatnyerő rendszerek). A légi és űrtávérzékelés eszközei (repülőgépek, űrhajók, vízi járművek) típusai. A távérzékelő fotó, spektométeres, radiométeres, akusztikus módszerek. A föld globális változásainak távérzékeléses vizsgálata a légkör, a bioszféra (tengeri, szárazföldi) a hidroszféra és a szárazföld területén. A légigeofizikai, a hagyományos légifotó, űrfotó, radar, hanghullámos képek földtani értelmezése, a multi- és hiperspektrális felvételek alkalmazása. A kőzetek spektrális jellemzői, a völgyhálózat analízis, a klasszikus földtani formák (vulkáni kúpok, intruzív testek, rétegzett összletek, tektonikus vonalak, antiklinális és szinklinális) felismerési bélyegei. A kőzetelváltozások. A talajtípusok spektrális jellemzői, a mezőgazdasági művelés. A növények spektrális jellemzői, a növény károsodások felismerése. A hidrológiai rendszerek (folyó, tó, tenger) spektrális jellemzői. A környezetvédelemben a távérzékelés alkalmazása, a kőzet, talaj, víz, levegő szennyezések felismerése, monitorozása. A földtani veszélyforrások és katasztrófák előrejelzése (vulkán kitörés, földrengés).

A tanszéki nyitólapra

kalapács