Történeti földtan

-----
MFFTT 237 / törfölFöldtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Hajdúné Dr. Molnár Katalin egyetemi docens
email: foldhmk@gold.uni-miskolc.hu

Előfeltétel:

Általános földtan
Szerkezeti földtan

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK Műszaki-Földtudományi szak Geológusmérnöki szakirány, Hidrogeológiai-mérnökgeológiai szakirány, Geofizikusmérnöki szakirány, Geoinformatikus szakirány, 5. félév
3ea+1gyaláírás, vizsga5

A tantárgy feladata:

A föld kérgét felépítő kőzetekben rögzült különböző földtani események fejlődéstörténeti összefüggéseinek megismerése.

Tematika:

A földtörténeti múlt élővilágának rendszerezési elve, rendszertani kategóriák. A növény- és állatvilág törzsfejlődésének áttekintése. Különböző, a kőzetek fizikai és kémiai tulajdonságaira alapozott kormeghatározási lehetőségek. A Föld fejlődéstörténete, a rétegtani kategóriák tér- és időbeli értelmezése. A földtani időszámítás. A földtörténet időszakainak megismerése. Lemeztektonika.

A tanszéki nyitólapra

kalapács