Üledékföldtan

-----
MFFTT 238 / ülfölFöldtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Dr. Somfai Attila egyetemi tanár
email: foldsa@gold.uni-miskolc.hu

Előfeltétel:

Ásvány- és kőzettan III.
Általános földtan

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK Műszaki Földtudományi szak geológusmérnöki szakirány, 9. félév
2eaaláírás, vizsga2

A tantárgy feladata:

Az üledékképződési folyamatoknak és az üledékes környezet litofácieseinek ismertetése, különös tekintettel a szénhidrogéneket bezáró, a kőszéntelepeket tartalmazó, illetve egyéb üledékes eredetű ásványi nyersanyagokat magukba foglaló kőzetsorozatokra.

Tematika:

Törmelékfelhalmozódási környezetek. Az üledékes kőzetek keletkezése. Az üledékek diagenezise. Definíciók, vizsgálati léptékek. Az üledékes kőzetek szövete. Az üledékes kőzetek szerkezete. Rétegződések és üledék struktúrák. A homokkövek másodlagos porozitásának és a karbonátos képződmények fluidum tároló képességének kialakulása. Az üledékes eredetű ásványi nyersanyagokat magukba foglaló kőzetsorozatok földtani környezete (kontinentális- tengerparti- self- óceáni környezet), a földtani környezetek fáciesanalízise. Az üledékképződési rendszerek rekonstrukciójának alapelvei. Litológiai és sztratigráfiai szénhidrogén csapdák kialakulása és osztályozása.

A tanszéki nyitólapra

kalapács