Üledékes és metamorf teleptan

-----
MFFTT 239 / ültelFöldtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Dr. Somfai Attila egyetemi tanár
email: foldsa@gold.uni-miskolc.hu

Előfeltétel:

Szerkezeti földtan
Magmás teleptan

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
kötelező
MFK Műszaki Földtudományi szak geológusmérnöki szakirány, 8. félév
2ea+2gyaláírás, vizsga4

A tantárgy feladata:

Az üledékes és metamorf eredetű hasznosítható ásványi nyersanyagok keletkezési körülményeinek és hasznosíthatóságuknak ismertetése, különös tekintettel a hazánkban is megtalálható ásványi nyersanyagokra.

Tematika:

Az üledékes telepek osztályozása. Mechanikai mállástermékek telepei (torlattelepek, törmeléktelepek) és hasznosítható ásványai. Szárazföldi vegyi mállási telepek: Szulfidos érctelepek, szilikátkőzetek kémiai mállásából keletkező telepek, sziallitos mállási telepek (agyagkőzetek), allitos mállási telepek (lateritek, bauxitok), mállási nikkelszilikát érctelepek, szárazföldi mállási vas- és mangánérc telepek, mállási foszfát telepek, fémdúsulások arid éghajlatú törmelékes medencékben, terresztikus só képződmények, deszcendens telepek. Tengerek és belvizek kiválási telepei: Karbonát kőzetek, kovaüledékek, foszfátok, tengeri sótelepek, tengeri származású kéntelepek és fémszulfidos érctelepek, réz- ólom- és cinktelepek, vasérctelepek, mangánérc telepek, uránérc telepek. Szénkőzetek, kőolaj és földgáz. Metamorf telepek képződése és jellemzése.

A tanszéki nyitólapra

kalapács