Földtani észlelési gyakorlatok

-----
MFFTT 242 / foleszlFöldtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Németh Norbert egyetemi tanársegéd
email: foldnn@gold.uni-miskolc.hu

Előfeltétel:

Ásvány- és kőzettan I-II
Földtani alapok (Műszaki Földtudományi Szak esetén Általános földtan)

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
ajánlott
MFK Műszaki Földtudományi szak, 5-7-9. félév
4x6 óra terepi gyakorlataláírás, gyakorlati jegy2

A tantárgy feladata:

Bevezetni a hallgatókat a földtani észlelések és az észleletek dokumentálásának módszertanába; felkészítés az önálló terepi munkára.

"A legjobb geológus az, aki a legtöbb kőzetet látta." - Herbert Harold Read

Tematika:

Terepi gyakorlatok a Bükk hegységben. A földtani feltárásokon észlelhető jelenségek bemutatása konkrét példákon. A kőzetanyag meghatározása, a kőzetképződési és az alakváltozási jelenségek felismerése és értelmezése. Eszközök, műszerek használata: geológuskalapács, kompasz, térkép, GPS. Mérési eljárások bemutatása, kőzetszerkezeti irányok mérése. A jelenségek értelmezése. Az adatok feldolgozásának és kiértékelésének lehetőségei grafikus és számítógépes eszközökkel (térképi, szelvénybeli és sztereografikus ábrázolás).

Számonkérés:

A tanszéki nyitólapra

kalapács