Mineral Exploration

-----
MFFTT 252 / minexp

Földtan-Teleptani Tanszék

Tárgyjegyző:

Földessy János egyetemi docens
email: foldfj@gold.uni-miskolc.hu
honlap

Előfeltétel:

Alkalmazott földtan

Követelmény:

StátuszÓraszámSzámonkérésKredit
szabadon választható
Műszaki Földtudományi Kar összes hallgatója számára
2eaaláírás, vizsga2

A tantárgy feladata:

Felkészíteni a hallgatókat az angol szakmai nyelv alkalmazására, ezen keresztül a szilárd ásványi nyersanyagok kutatásának elvi és módszertani ismereteire. Megismertetni a kutatás tervezésének, végrehajtásának és értékelésének folyamatához kapcsolódó feladatokat.

Tematika:

A nyersanyagkutatás a földtudományok igen összetett, magas szintű alkalmazása az ipari gyakorlatban, melyet jelentős részben angol nyelvterületen müködő gazdasági társaságok művelnek, ezért a szakmai ismeretek angol nyelven való elsajátítása fontos. A tárgy összefoglalja mindazokat a - más-más tudományág, illetve szaktárgyak keretében oktatott - ismereteket, amelyeket a mai kutatási technológiák szilárd ásványi nyersanyagok kutatására alkalmaznak. Fő fejezetek: nyersanyagkutatások tervezési stratégiája, engedélyeztetés, a kutatások felszíni, bányabeli földtani, geofizikai, geokémiai módszerei, a mintázások módszere és gyakorlata, kutatási adatok dokumentációja és nyilvántartása, kutatási adatok értékelése.

A tanszéki nyitólapra

kalapács