földgömbFöldtan-Teleptani Intézeti Tanszék
Miskolci Egyetemegyetemi címerMűszaki Földtudományi Kar
-----
-->

Anyagvizsgáló berendezéseink

-->

Teljesített kutatási megbízások

-->

A tanszék kutatási témái

-->

A tanszék Tudományos Diákköri tevékenysége

Az Ásványtani-Földtani Intézet rendelkezésére álló anyagvizsgáló berendezések

JEOL 8600 hullámhosszdiszperzív mikroszonda

Az Ásványtani-Földtani Intézetben működő mikroszondalaboratórium a legmodernebb ilyen jellegű laboratórium az országban, ahol egy JEOL 8600 Superprobe mikroszkóppal roncsolásmentes, lokális kémiai elemzés végezhető. A berendezés egy pásztázó elektronmikroszkópból (SEM) és egy hozzá kapcsolt energia- (EDX), illetve három hullámhosszdiszperzív (WDX) detektorból áll, melyek a mintában gerjesztett röntgensugárzás energiája, illetve hullámhossza szerint mennyiségileg is tudják azonosítani a mintában levő kémiai elemeket a B-tól az U-ig. A WDX rendszer B-U között mér, így lehetőseg nyílik a C, N es O mérésére is. Ez a direkt azonosítas sokszor jelentős előny. További előnyei a nagyságrenddel jobb pontosság, spektrális felbontás (S-Mo-Pb elkülönítése) és a jelentősen alacsonyabb kimutatási határ. A műszer elemtérképek készítésére is alkalmas. Ezzel a technikával egy-egy kémiai elemet tudunk megjeleníteni a képen, ahol az elem mennyiségével arányos a kép világossága.

JEOL 8600 hullámhosszdiszperzív mikroszonda

Bruker D8 Advance pordiffraktométer

Az Ásványtani-Földtani Intézet Röntgendiffrakciós Laboratóriuma 2006-ban bővült az új D8 Advance típusú pordiffraktométerrel. Alapvetően kivitelezhető vizsgálatok a minőségi, illetve mennyiségi fázisanalitika, kristályszerkezetek meghatározása, rácsállandók finomítása, szövetszerkezeti jellemzők mérése. A sugárforrás Cu-anód, Cu-k-alfa (lambda=0,15418 nm) sugárzással dolgozunk. A műszer két geometriában üzemeltethető: Bragg-Brentano, valamint Göbel-tükör feltéttel előállított párhuzamos nyalábbal. A mintaasztal folytonos vízszintes helyzetű. Az egyik fontos kiegészítő a "nulla-háttér" mintatartó, Si-egykristályból gyártott lemez. A szórt sugárzás minimális szintre csökkenthető kis mennyiségű minták vizsgálatánál. Akár 1-2 milligramm mennyiségű mintán is végezhetünk megbízható fázisanalitikát. Az automatizált tárazó rendszer 9 munkahelyes asztalt működtet, igy megsokszorozódik az elvégezhető vizsgálatok száma.

Bruker D8 Advance pordiffraktométer

MOM - DERIVATOGRAPH - C 1200/1600

A módszer általanos alkalmazása a minták szervesanyag-tartalmának meghatározása, agyagásványok termikus viselkedésének vizsgálata, karbonátok, szulfátok, szulfidok bomlási reakciójának vizsgálata, polimorf szerkezeti átalakulások, folyamatok vizsgálata. A számszerűsithető paraméterek az abszolút tömegvesztés, reakciók szerinti tömegvesztés és a reakcióhő. A vizsgálatokhoz szükséges anyagmennyiség 5 es 400 mg közötti tartományban választható. Az elemzési tartomány szabadon választható 20 és 1200oC kozott, változó felfűtesi sebességgel. A felfűtési folyamatot választhatjuk izoterm vagy kvázi-izoterm módban, szabadon választható periódusokkal. Az eredmények kiértékeléséhez DOS es Windows alapú MOM szoftver áll rendelkezésre. Alternatív megoldásként használható 1600oC-ig hevíthető kemence, vízhűtés alkalmazásával.

MOM - DERIVATOGRAPH - C 1200/1600

Mintaelőkészítő berendezések

Az Ásványtani-Földtani Intézet 2007-ben teljesített kutatási megbízásai

Sorszám

Téma

Megrendelő

1

Agyagminták termoanalitikai és röntgenvizsgálataIgrex Kft.

2

Kőbányászati termékek agyagásvány-tartalmának meghatározásaiColas-Északkő Kft.

3

Földtani kutatási terv készítése "Rudabánya" kutatási jogadomány területéreRotaqua Kft.

4

A mónosbéli kőfejtő anyagának ásványtani és kőzettani vizsgálataColas-Északkő Kft.

5

Zeolitelőfordulások mintaanyagának ásványfázis-elemzése XRD módszerrelGeoproduct Kft.

6

Földtani kutatási terv készítése "Dombóvár-szén" kutatási jogadomány területéreRK Bányatársaság Kft.

7

Litomerice geothermal well-drill chips evaluationRotaqua Kft.

8

Database inventory of the Mecsek Mts. coalfieldELGI

9

Salakminták elektronmikroszondás vizsgálataLovász András

10

A tokaji kistérség termelvízfeltárási lehetőségeinek felméréseELGI

11

Rudabányai ércek ezüsttartalmának előzetes vizsgálataRotaqua Kft.

12

Földmágneses mérések RudabányánRotaqua Kft.

13

Földtani kutatási terv készítése "Bonyhád" kutatási jogadomány területéreRK Bányatársaság Kft.

14

Gyöngyössolymosi és tarcali kőzetminták minősítő vizsgálataColas-Északkő Kft.

15

Andezitzúzalékok összehasonlító vizsgálata (Fót-Szob) minőségi reklamáció nyománColas-Északkő Kft.

16

A történeti Bodrogköz földtani viszonyainak összegzéseHUSKUA/05/02 projekt

17

Mádi zeolitok röntgendiffrakciós vizsgálataGeoproduct Kft.

18

Víztisztításra használt ásványi termékek fáziselemzéseGeoproduct Kft.

A Tanszék kutatási témái

-->

OTKA T 37619 projekt honlapja

-->

Tudományos Diákkör, ajánlott és elvégzett kutatások

Telkibánya - terepi oktatási, kutatási és központ infrastrukturális feltételeinek megteremtése

Dr. Földessy János egyetemi tanár

Telkibánya országunk egyik középkori bányavárosa, ipari műemlékünk. A futó HU 2002/000-604-01-11(05) program keretében jó munkakapcsolatunk alakult ki a Kassai Egyetemmel és Telkibánya Önkormányzatával.

A Telkibánya önkormányzata által benyújtott, jelenleg megvalósuló PHARE CBC pályázatunk célkitűzései az alábbiak voltak:

A projekt egyes pontjainak kidolgozása folyik, 2005. augusztus 31-ig a tanulmánytervek elkészülnek. Jelen pályázatunkkal a tervekben foglaltak részleges megvalósításához szeretnénk támogatást nyerni.

A pályázat a tanulmányterv negyedikként felsorolt célkitűzéséhez kapcsolódik. Ennek keretében a jelenlég ifjúsági szálláshelyként működő, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan együttesben tervezett belső átalakításokkal, s megfelelő felszerelés beszerzésével a tervezett oktatási központot részben konferenciák rendezésére alkalmas komplexummá alakítjuk, részben a korábban is tervezett tanterepi létesítményeket a felsőfokú szakképzés és szakmai bemutatás céljaira is alkalmas laboratóriummal egészítjük ki.

Egy nagyobb előadóterem, egy mintarakár, egy mintaleíró-kezelő-csiszoló laboratórium, egy mikroszkópos-számítógépes terem és egy wc-teakonyha blokk kialakítását tervezzük. A munka építészeti átalakításokat, a helyiségek berendezését, műszerbeszerzést foglal magában.

A tervezett központ a Telkibányán már létrehozott és tervbevett egyéb létesítményekkel (szálláshelyek, múzeum, ifjusági tábor, stb) olyan együttest alkot, amely az egyetemek nyújtotta oktatási, képzési és tájékoztatási támogatással együtt úgy az alapfokú, mint a középfokú képzési programok szerves része lehet. Kiemelten kell említeni itt minden olyan szakképzési formát, amely környezeti technológiák alkalmazására képez szakembereket, munkavezetőket.

Jelentős szinergikus kapcsolatok révén a tervezett projekt haszna túlmutat a jelenlegi kezdeményezésen:

A felsorolt, állandó intenzív tevékenységek jelentős számú új munkahely létesítését valószinűsítik, s segítik helyben tartani a munkaképes korú fiatalokat. A meglévő létesítmények sokkal jobb és idénytől független kihasználása útján a település és környezete foglalkoztatási helyzetére is előnyős hatással lesznek.

Magyarországi és szlovákiai epitermális érctelepek vizsgálata

Dr. Hartai Éva egyetemi docens

A kutatás szlovákiai és magyarországi magas szulfidizációs, epitermális ércesedésekkel foglalkozik, paleogén és neogén vulkáni területeken. A vizsgálatok elsősorban az arany megjelenési körülményeinek tisztázására irányulnak. Az eddigi eredmények az arany dúsításának technológiájára vonatkozóan új, egyszerűbb eljárást tesznek lehetővé. A kutatás a Kassai Műszaki Egyetem Geológiai Tanszékével együttműködésben zajlik, a témavezetőnek a kutatási témával kapcsolatos PhD dolgozata is ott készült.

A kutatáshoz kapcsolódó legfontosabb publikációk:

 1. SERESNÉ HARTAI É. (1998): Past and possible future of the Lahóca mine, Recsk, Hungary - a historical rewiew. Acta Montanistica Slovaca, 1998/2, pp. 123-128.
 2. SERESNÉ HARTAI É. - FÖLDESSY J. (2000): Appearance of gold in some drillholes of the Lahóca epithermal deposit. Poster and abstract. Minerals of the Carpathians Conference, Acta Mineralogica-Petrographica, supplementum, p. 41.
 3. SERESNÉ HARTAI É. - FÖLDESSY J. (2000): Native gold in primary and supergene enrichment zones of high sulfidation epithermal systems - comparison of Lahóca, Recsk (Hungary) and Podpolom, Klokoc (Slovakia) mineralizations. Poster and publication. Geology and Prospecting in the Carpathians Conference. Mineralia Slovaca 3/32/2000, pp. 275-276.
 4. SERESNÉ HARTAI É. (2000): Froms and genetic aspects of native gold in the Lahóca deposit (Recsk, Mátra Mountains). Annual of the Mátra Museum, Gyöngyös, pp. 41-58.
 5. SERESNÉ HARTAI É. - FÖLDESSY J. (2000): The mineralogy of gold in the Lahóca Cu-Au deposit, Hungary. The 4th Symposium of the Baia Mare Branch of the Geological Society of Romania. Anuarul Institutului Geologic al Romaniei. Vol. 72, p. 78.

Magyarországi nemesfém ércesedési lehetőségek vizsgálata

Dr. Földessy János egyetemi tanár

A kutatás a hazai nemesfém ércesedések, elsősorban az aranyérc teleptani dúsulási lehetőségeire irányul. Főleg olyan területeket vizsgál, ahol korábban már folyt bányászat, de nem elsősorban az ott kísérőként megjelenő nemesfémet bányászták. A kutatás keretében került felfedezésre a recski magas szulfidosodású aranyércesedés. Szlovák kollégákkal való együttműködésben a kutatás során a közép-szlovákiai vulkáni területen hasonló ércesedés vált ismertté.

A kutatáshoz kapcsolódó legfontosabb publikációk:

 1. FÖLDESSY J. (1997): Aranyércelőfordulás Recsk, Lahóca. Földtani Kutatás v. 34. pp. 12-15.
 2. GATTER I. ET AL (1999): High and low sulphidation epithermal mineralization of the Matra Mountains (in: J Hedenquist, J Lexa, F Molnar (eds): Epithermal Mineralizations of the Western Carpathians. SEG Guidebook Series 31, 155-181.
 3. FÖLDESSY J. (1997): The Lahoca epithermal gold mineralization. In: Major Gold deposits of Europe (17-18 May 1997 Newcastle, Northern Ireland).
 4. LEXA J. ET AL (2000): High sulphidation of epithermal gold mineralization at Podpolom, Javorie Mts, Slovakia. Mineralia Slovaca, v. 32, 257-263.
 5. FÖLDESSY J. - SERESNÉ HARTAI É. (2000): High and low sulphidation epithermal gold mineralization related to the Recsk porphyry complex (Hungary). Mineralia Slovaca v. 32. 276-277.

A Kárpát-medencei paleogén szerkezetalakulás rekonstrukciója a magmás tevékenység és üledékképződés egyidejű jellemzésével

Dr. Földessy János egyetemi tanár
OTKA T 37619 projekt

A kutatási program fő célja a paleogén szerkezetfejlődés modelljének többoldalú (vulkanológiai, sztratigráfiai) megközelítés alapján történő pontosítása. A paleogén szerkezetfejlődés jobb megértése a Kárpátok kialakulása megismerésének egyik kulcsa is. Kutatási programunk több olyan részterületet fog össze, amelyeket különállóan részletesen vizsgáltak, de a szakágak elkülönültsége miatt eredményeik összevetése még nem történt meg. Ezek közül a fontosabbak:
- a rendelkezésre álló geofizikai és távérzékelési adatok összevetése a fúrásos és külszíni, bányabeli kutatások hozta eredményekkel;
- vulkáni és üledékes képződmények viszonya paleogén összletekben;
- paleogén magmás képződmények vulkanológiai értékelése, és ennek szerkezet értékelésben felhasználható következtetései;
- az üledékes és magmás képződményeket ért hidrotermális hatások, és ezek szerkezeti kapcsolatainak értékelése.
A már rendelkezésre álló adatok rendszerezésén túl fel akarjuk használni a recski mélyszinti és lahócai sekélymélységű kutatások minta- és adatbázisát.

Bővebb információ: OTKA T 37619 projekt honlapja

Bányászati meddő anyagok környezeti hatásainak vizsgálata

Dr. Földessy János egyetemi tanár

A bányászati meddő anyagok jelentős, hosszan tartó hatással lehetnek a környezetre, ami csak célzott vizsgálatokkal ismerhető fel. Ezeknek a hatásoknak a felismerése és csökkentése földtani és geokémiai módszerekkel is lehetséges. E témában folyó vizsgálataink Gyöngyösoroszi területére összpontosulnak.

A kutatáshoz kapcsolódó legfontosabb publikációk:

 1. FÖLDESSY J. ET AL (2005): Closure of the Gyögyösoroszi base metal mine, Hungary - preliminary technical-geochemical assessment. Proceedings of the Securing the Future Conference, Skelleftea, in press

Észak-magyarországi idős hegységeink mezozóos-kainozóos szerkezetfejlődése

Dr. Less György egyetemi tanár

Külön-külön az Aggtelek-Rudabányai hegység és a Bükk többfázisú takarós szerkezetének kimutatása, leírása. A Bükk paleogén rétegtanának pontosítása, nemzetközi keretbe illesztése, elsősorban nagyforaminiferák alapján. A téma kapcsolódik a MÁFI térképezési főosztályának tevékenységéhez, és két nyertes OTKA pályázathoz. A kutatás a Szlovák Geológiai Intézettel együttműködésben, nemzetközi projekt keretében valósult meg.

A kutatáshoz kapcsolódó legfontosabb publikációk:

 1. LESS GY. (2000): Polyphase evolution of the structure of the Aggtelek-Rudabánya Mountains (NE Hungary), the southernmost element of the Inner Western Carpathians - a review. Slovak Geol. Mag., 6, 2-3, 260-268, Bratislava
 2. BÁLDI T., LESS GY. & MANDIC, O. (1999): Some new aspects of the lower boundary of the stage Egerian (Oligocene, chronostratigraphic scale of the Paratethys area). Abhandlungen des Geologisches Bundesanstalt, 56, 2, "Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt - Geologie ohne Grenzen", 653-668, Wien
 3. LESS GY. (1999): The Late Paleogene Larger Foraminiferal assemblages of the Bükk Mts. (NE Hungary). Revista Espanola de Micropaleontología, 31, 3, 347-356, Madrid
 4. LESS GY. (1991): A Bükk-hegység felső-oligocén nagyforaminiferái (Upper Oligocene larger Foraminifers of the Bükk Mountains (NE Hungary)). Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 1989, 411-465, Budapest
 5. LESS GY., KECSKEMÉTI T., OZSVÁRT P., KÁZMÉR M., BÁLDI-BEKE M., KOLLÁNYI K., FODOR L., KERTÉSZ B. & VARGA I. (2000 in press): Shallow benthic assemblages around the Middle Upper Eocene boundary in Hungary. Annali Univ. Ferrara, 8, suppl., Ferrara (kb. 35 oldal)

Észak-magyarországi neogén vulkanitok komplex vizsgálata

Dr. Zelenka Tibor címzetes egyetemi docens

A Tokaji és a Mátra hegység területén a légi és űrfotók, a légigeofizikai mérések, valamint a vulkanológiai és földtani kép összehangolása eredményeképpen az egykori kitörési központok felismerhetővé váltak. Ezek elősegítik a hidrotermális nyersanyag képződés területeinek lehatárolását. Magyarország medenceterületein a fúrási és a komplex geofizikai adatok alapján az eltemetett vulkáni központokat sikerült kimutatni és körülhatárolni. A telkibányai területen a hidrotermális ércesedés típusait és genetikai jellemzőit sikerült a komplex fúrásos bányabeli kutatásos és geofizikai vizsgálatokkal kimutatni.

A kutatáshoz kapcsolódó legfontosabb publikációk:

 1. GULYÁS Á. - KISS J. - ZELENKA T. (2000): Kálimetaszomatizált területek kimutatása és lehatárolása légigeofizikai és földtani módszerekkel. (Detection and limiting K-metasomatic areas by aerogeophysics and geology.) Földtani Kutatás XXXVII. évf. 3.sz. pp. 19-24.
 2. ZELENKA T. - MOLNÁR F. - NÉMETH N. - FÖLDESSY J. (2000): New petrological and volcanologigal data about the Telkibánya epithermal silver-gold mineralization (Tokaj Mts.-Hungary) Mineralia Slovaca, 32. (2000.), 273-274.
 3. ZELENKA T. - BALÁZS E. - BALOGH K. - KISS, J.- KOZÁK M. - NEMESI L., PÉCSKAY Z. - PÜSPÖKY Z. - SZÉKYNÉ FUX V. - ÚJFALUSSY A. - RAVASZ CS. (2000): Buried Miocene volcanic structures in Hungary. Mineralia Slovaca, 32. (2000.), 211 (Abstract)
 4. OLASZNÉ K. K. - ZELENKA T., (2000): Magyarországi nyersanyagok a kerámiaiparban Építőanyag 52.évf. 2000. 3. szám
 5. ZELENKA, T. (2000): A Tokaji-hegységi nemfémes ásványi nyersanyagok kutatása Építőanyag 52. évf. 2000. 3.szám
 6. ZELENKA, T. (2000): A Tokaji-hegység vulkáni szerkezeteinek távérzékeléses (űr- és légifotó) vizsgálatai. Földtani Kutatás XXXVII. évf. 4.szám 13-17.

Tudományos Diákkör

A tanszék által ajánlott kutatási témák

Témavezető

Kutatási téma címe

Földessy JánosRecsk, Nagykő szubvulkáni test kőzettana és szerkezete
Földessy JánosA parádfürdői timsós gyógyvíz eredete és geokémiája
Földessy JánosBátaapáti repedezettség-vizsgálatok és szerkezeti értelmezésük
Fuchs PéterSzabad felhasználású térinformatikai szoftverek földtani alkalmazási lehetőségei
Less GyörgyA bódvaszilas-derenki pikkelyes öv szerkezeti vizsgálata
Less GyörgyA magyarországi miocén Heterosteginák morfometriai vizsgálata
Németh NorbertA Lófőtisztás és környéke geobotanikai vizsgálata
Németh Norbert - Szakáll SándorBükki mészkövek tűzkőtartalmának ásványtani-kőzettani vizsgálata
Seresné Hartai ÉvaA szeléntartalom vizsgálata a recski érces területen
Zelenka TiborA Tokaji-hegységi Hegyköz (Hollóháza, Nyíri, Vilyvitány) talajcsúszásos területeinek földtani felépítése és a mozgások okai

Saját témajavaslataikkal jelentkező diákokat is szívesen fogadunk!

Helyezést elért TDK dolgozatok

Szerző(k)

Témavezető(k)

Dolgozat címe

Péter András ElekHajdúné Dr. Molnár KatalinA Hargita hegyvonulat vulkáni és utóvulkáni tevékenységének vizsgálata, különös tekintettel a főbb hasznosítható ásványi nyersanyagokra
Szabó ZsuzsannaHajdúné Dr. Molnár KatalinA dél-dunántúli régió földtani modellje
Fedor FerencHajdúné Dr. Molnár KatalinAz Odontaspis divergensis Solt fosszilis cápafaj fogazatának statisztikai vizsgálata
Varga GusztávDr. Némedi Varga ZoltánA szári bauxitelőfordulás geológiai és bányaföldtani ismertetése
Fedor FerencHajdúné Dr. Molnár KatalinGyűjtőúton Észak-Európában
Dunai MihályDr. Hartai ÉvaTrilobita szem = evolúciós vakvágány?
Németh NorbertFuchs Péter
Dr. Less György
Földtani és szerkezetföldtani vizsgálatok az ómassai Száraz-völgy környékén
Kertész Botond
Nagy Viktória
Varga István
Dr. Less GyörgyA Nummulites perforatus és a Nummulites fabianii csoportok törzsfejlődésének vizsgálata morfogenetikai mérések alapján
Kertész Botond
Nagy Viktória
Dr. Less GyörgyA Nummulites "millecaput" csoport törzsfejlődésének vizsgálata a morfometria segítségével
Szászfai JuditDr. Hartai ÉvaA lillafüredi tanösvény (Lillafüred természeti és helytörténeti értékeinek bemutatása)
Jacsó Zoltán
Nagy Sándor
Técsi Andrea
Dr. Bérczi IstvánEgy vízszintes kőolajtermelő fúrás rezervoárgeológiai előtervezése: esettanulmány az Algyő-mező AP-13 telepéből
Bári EnikőFöldessy János
Dr. Hartai Éva
Telkibánya - a káliumdúsulás földtani jellegei a geokémiai és geofizikai vizsgálatok összehasonlító értékelése alapján
Majoros PéterFöldessy János
Fuchs Péter
A telkibányai Au-Ag tartalmú Lobkowitz-telér földtani és ásványtani viszonyai
Bűdi Norbert
Lukács Adrienn
Pikhely Viktória
Dr. Less GyörgyŐslénytani együttesek méreteloszlásának vizsgálata a mulató-hegyi (Magyarvalkó, Erdély) Nummulites perforatus-populáció példáján
Paripás Anikó NoémiFöldessy János
Fuchs Péter
Mecseki széntelepek magmás benyomulások okozta felfutésének modellezése Heat3D szoftverrel
Hajdu István
Németh Boglárka
Dr. Less György
Kereszturi Gábor
A Garadna-völgy (Bükk) földcsuszamlás-veszélyeztetettsége
kalapács