földgömbFöldtan-Teleptani Intézeti Tanszék
Miskolci Egyetemegyetemi címerMűszaki Földtudományi Kar
-----
-->

2011-es események

-->

2010-es események

-->

2009-es események

-->

2008-as események

-->

2007-es események

-->

2006-os események

-->

2005-ös események

-->

2004-es események

-->

2003-as események

2012. júniusi események


június 20.

Az Intézet és a Rosia Montana GC megállapodása értelmében egy műszaki földtudományi szakos BSc hallgatónkat az aranyérckutató vállalat két hetes üzemi gyakorlatra fogadta Verespatakon. Feladatként környezetföldtani megfigyelésekkel, mintavételekkel bíztuk meg. Az itt végzett gyakorlat igen sok tapasztalatot jelenthet számára is a bányászattal kapcsolatos környezet gazdálkodási technológiák megismerésében.

2012. áprilisi események


április 19-21.

Intézetünk munkatársainak a szervezésében, egyetemünkön került sor az 5. Mineral Sciences in the Carpathians C. és 3. Central European Mineralogical C. című, egyesített konferenciára. Az első napon kirándulást vezettünk Rudabányára, a továbbiakon előadások hangzottak el és poszterek voltak kifüggesztve. Intézetünk részéről az alábbiak:

Előadások:

Poszterek:

A kivonatok letölthetőek, megjelentek az Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series 7. kötetében.

április 14.

Beszámoló a rudabányai terepgyakorlatról
Írta: Pollner Hanna és Csomor Tibor Áron

Április 14-én, szombaton rudabányai terepgyakorlaton vettünk részt a nyersanyagkutatás tantárgy keretein belül. A kirándulás célja a terepen található ércesedések megfigyelése, valamint az órán tanult elméleti anyag gyakorlati alkalmazásának megismerése volt.
Reggel nyolc órakor a főépület elől indult a buszunk. A borongós idő ellenére a közel ötven fős csapat jókedvűen kezdte meg útját Földessy János tanár úr vezetésével. Fél tíz körül érkeztünk meg Rudabánya határába, ahonnan gyalog mentünk tovább. A terepgyakorlat útvonala az 1985-ben bezárt ércbánya területén vezetett át. Túránk több állomásból állt. Mindenhol rövid ismertetőt hallgattunk meg az ott található képződményekről, kialakulásukról. A bányaterület még ma is igen gazdag felszín közeli ércelőfordulásokban. Ezeket végigjárva, jó geológushoz illően több ásványt is találtunk. Ilyenek voltak a pirit, kalkopirit, malachit, galenit, de a kitartóbbak szép azurit kifejlődéseket és egy bizonyos bornit nevű ásvány előfordulását is megfigyelhették. A terepbejárás során felmerülő kérdéseinkre Földessy János tanár úr mellett Németh Norbert és Tóth Szabolcs geológusok válaszoltak.
Délután a rudabányai mintákat tároló telephelyre mentünk, ahol ezek már rendszerezve voltak elhelyezve mintaládákban. Tanáraink a szakszerű mintavétel elvégzéséről, annak szükséges technikai és elméleti hátteréről és a minta archiválásáról beszéltek. Ezután a Borsod Megyei Központi Bányászati Múzeumba mentünk, ahol a bányászat történetét követhettük nyomon, annak több ezer évvel ezelőtti kialakulásától napjainkig. A múzeum Földvári Aladár, geológusról elnevezett kiállító termében egy igen gazdag ásványgyűjteményt tekinthettünk meg. A gyűjtemény egyedülálló módon országunk egész területéről rendelkezik az egyes területekre legjellemzőbb ásvány - és kőzettípusokkal.
Fáradtan, de sok új élménnyel és információval érkeztünk vissza Miskolcra. Az ilyen jellegű terepgyakorlatok révén sikerül jobban elsajátítanunk a szakmában nélkülözhetetlen ismereteket.

videofelvétel

április 3-6.

Az Intézet a Rotaqua Kft-vel együttműködve bányalátogatást szervezett Mezicába (Szlovénia), a közelmúltban bezárt, de a látogatók számára megőrzött ólom-cinkércbányába. A tanulmányúton az Intézet részéről Németh Norbert és négy geológus MSc hallgató vett részt.

2012. márciusi események


március 15-18.

Az AAPG által szervezett Imperial Barrel Award prágai, európai versenyén idén is indult egyetemünk zömmel geológus- és geofizikushallgatókból álló csapata, melynek kísérője és szakmai támogatója Földessy János volt.

2012. januári események


január 20-21.

Balatonfüreden, a 7. Téli Ásványtudományi Iskola keretében Németh Norbert tartott előadást (Földessy János, Kupi László, Zajzon Norbert és Zelenka Tibor szerzőtársakkal) Cink- és ólomércesedés Rudabányán: egy felismert új paragenezis címmel.

kalapács