földgömbFöldtan-Teleptani Intézeti Tanszék
Miskolci Egyetemegyetemi címerMűszaki Földtudományi Kar
-----
-->

Végzett hallgatók névsora

2003. novemberi események


november 18-19.

Földessy János tanszékvezető, Szunyog István doktorandusz, Kristó Ágnes egyetemi hallgató és Szarka Barbara (Miskolc önkormányzata képviseletében) a Hewlett Packard vállalat Philantropy programjának első európai konferenciáján vett részt a cég meghívottjaként Párizsban. A kétnapos konferencián a Miskolcon kialakított Digitális Közösségi Központ jelenlegi működését mutatták be, és jövőbeli fejlesztési lehetőségeit ismertették.

november 10-13.

Földessy János tanszékvezető a Környezetvédelmi és Vizügyi Minisztérium megbízásából szakértőként résztvett a Bányászati Meddő Technológiák Legjobb Elérhető Módszerei műszaki munkacsoport megbeszélésein Sevillában. A megbeszéléseken az EU ide vonatkozó irányelvének kidolgozásához szükséges információs háttérdokumentum (BREF) kidolgozását végezték el.

november 3.

Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér geológus doktor, a soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola tanársegéde majd professzora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a MTA Geokémiai Kutató-Laboratóriumának igazgatója, tanszékünk vezető professzora volt. 1948-1950 között a Miskolci Egyetem első rektora is volt. Egyike azoknak a nagy egyéniségeknek, akik szakmánk alappilléreit alkotják. Születésének 100. évfordulója alkalmából a Könyvtár aulájában emlékkiállítást rendezett. Ennek megnyitóját dr. Besenyei Lajos rektor tartotta. Sikeres életútját Dr. Némedi Varga Zoltán professzor emeritusz ismertette. A kiállítást Dr. Zsámboki László főigazgató mutatta be és nyitotta meg.

2003. októberi események


október 30.

A "Mi és a Földtudományok" című előadóülés a Magyarhoni Földtani Társulat Észak-magyarországi Területi Szervezete és a MAB Bányászati Föld- és Környezettudományi Szakbizottságának Földtudományi Munkabizottsága szervezésében került megrendezésre 2003.10.30-án a miskolci Tudomány és Technika Házában. A hallgatóság színvonalas, a földtudományok széles spektrumát felvonultató előadásokat hallhatott a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara doktoranduszainak előadásában. Az előadások jól példázták különböző szakterületek (pl. földtan - geofizika) együttműködését és ennek az együttműködésnek kézzel fogható ereményeit. Az előadásokat követő viták és hozzászólások mind a hallgatóság, mind a doktoranduszok számára hasznos információkkal szolgáltak, segítve a doktoranduszok további munkáját és a hallgatóság tájékozódását egyes speciális témakörökben. A rendezvény a megjelentek egybehangzó véleménye szerint sikeres volt, és reményt keltő, hogy a különböző szakterületek képviselői között további együttműködés várható.

Az elhangzott előadások összefoglalói az alábbiakban olvashatóak.

Szabó István:
Felszínközeli szerkezetek vizsgálata globális inverziós módszerrel


A geofizikai mérési adatokban rejlő, a kutatott földtani szerkezet anyagi- és strukturális paramétereire vonatkozó információ kiolvasására, kvantitatív meghatározására szolgáló inverziós módszerek kutatása és fejlesztése a nemzetközi szakmai-tudományos közösség egyik legintenzívebben művelt területe. Dolgozatom témája is geofizikai inverziós módszerfejlesztés: globális inverziós eljárás alkalmazása keretében végzett vizsgálat eredményeit mutatja be. Ennek érdekében ezen eljárások egyik leghatékonyabb képviselője, a Very Fast Simulated Annealing (VFSA) algoritmusára alapozva fejlesztettem ki globális inverziós eljárást (FORTRAN programnyelven), mely közel 2D jelleget mutató szerkezeteken végzett geofizikai mérések adatsorait együttesen képes kezelni, kihasználva az együttes inverzió előnyeit. A módszer biztosítja, hogy 2D szerkezeteken mért adatrendszeren lokálisan 1D előremodellezést alkalmazva végezhessünk gyors, közelítő inverziót. Vizsgálataimban igyekeztem rávilágítani arra, hogy a közelítő inverziós algoritmus a paramétertér egészét (adott határok között) bejáró, megfelelően kezelve garantáltan az abszolút extrémumhoz konvergáló, s ezáltal pontosabb és megbízhatóbb, a vizsgált térrészt fizikai lényegében leképező eredményeket produkáló globális inverziós módszerek sorából is választható.

Faur Krisztina Beáta, Szabó Imre, Trauer Norbert, Zelenka Tibor:
A hollóházai felszínmozgások mérnökgeológiai vizsgálata


A Zempléni hegység északi részén fekvő Hollóházán 1999. március elején nagy kiterjedésű rétegcsúszások, suvadások következtek be. A terület földtani felépítése és a légifotók alapján kijelölhetőek voltak a területen a felszínmozgás-veszélyes területek. A csúszólapok meghatározását a fúrásos feltárások mellett mérnökgeofizikai szondázások és részletes agyagásványtani vizsgálatok adataira alapoztuk. A GEOSLOPE/W programcsomaggal végzett állékonyságvizsgálatok célja annak megállapítása volt, hogy melyek azok a területek, ahol csupán a talajvízszint - azaz a semleges feszültségek - csökkentésével egy elfogadható szinten biztosítható a terület állékonysága. Az eredmények azt mutatták, hogy a megcsúszott három terület közül kettőnél elegendő a talajvízszint csökkentése, a harmadik területnél azonban további intézkedésekre is szükség volt. A pénzügyi lehetőségek eddig két terület biztosítását tették lehetővé, ahol a vízszintsüllyesztés geodrének, valamint vízszintes kutak segítségével történik. Ezeken a területeken a mozgásmérések szerint a felszínmozgások gyakorlatilag megálltak.

Kertész Botond:
Nagyforaminifera-vizsgálatok néhány törökországi paleogén szelvényből


2002 októberében témavezetőmmel, Dr. Less Györgygyel tanulmányúton vettünk részt Törökországban Dr. Ercan Özcan (Antalya) vezetésével. A közel kéthetes kintlétünk alatt öt paleogén szelvényt kerestünk fel és mintáztunk meg. A szelvények nagyrésze az alsó-eocén - rupéli időszakon belül képződött, döntően sekélyvizi, nagyforaminifera tartalmú kőzeteket tárja fel. Míg Less György az Orthophragminák és a Nummulites fabianii csoport vizsgálatát végezte el, addig én a Nummulites perforatus és N. millecaput csoportokkal foglalkoztam. A vizsgálatok minden esetben biometriai alapúak, s az eredmények a Sekély Bentosz Zonációval jól értelmezhetők.

Németh Norbert, Pethő Gábor:
A Köpüs-forrás környékének szerkezeti modellje VLF-mérések alapján


Korábbi vizsgálataink során Szentlélek mellett két gombafaj megjelenése alapján sikerült valószínűsíteni, majd a felső talajréteget átütő kézifúrások segítségével igazolni a Szentléleki Formáció egy korábban ki nem térképezett foltjának helyzetét. A szerkezet meghatározása érdekében VLF-méréseket végeztünk; e könnyen kivitelezhető geofizikai térképezési módszer az igen alacsony frekvenciájú rádióadások néhányszor 10 m-es behatolóképességét használja ki. A felvett szelvények mentén végzett modellezés szerint a képződmények ÉK-DNY csapású redőket alkotnak, és a kibúvás egy antiklinális magjában található.

október 22.

Tanszékünk korábbi professzora, Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér születésének 100. évfordulóján tartott emlékülést az MTA Geonómiai Szakbizottsága Budapesten. Az ülésen Dr. Földessy János tanszékvezető tartott előadást "Új adatok a recski vulkánosságról" címen.

október 16.

A harmadéves Műszaki földtudományi szakos hallgatók tanulmányi kiránduláson ismerkedtek meg Nógrád néhány földtani érdekességével Prakfalvi Péter, a Magyar Geológiai Szolgálat geológusa kalauzolásával. A programban szerepelt az ipolytarnóci Borókás-árok geológiai bemutatóhelye a nevezetes megkövesedett fával és lábnyomos homokkővel, a Páris-patak völgye és a Salgótarján melletti Baglyas-kő, amely a bazaltos vulkanizmus egyik egykori kürtőjének kitöltéséből áll.


Lábnyomok a csarnokkal fedett ipolytarnóci bemutatóhelyen


Hogyan jöhetett létre mindez? A jelenségek értelmezése a Páris-patak szurdokában

október 14.

A "világjáró geológusok" sorozat keretében Komlóssy György tartott előadást a világ különféle tájain végzett bauxitkutatásairól.


Komlóssy György bemutatja egyik mintáját

2003. szeptemberi események


szeptember 26.

Tanszékünk a félév elején közös kirándulásra hívta oktatóit és hallgatóit, ahol kellemes környezetben, jó hangulatban ismerkedhettek egymással és a geológus szakma szépségeivel. Rendezvényünk helyszínéül az egyetem hollóstetői pihenőházát, időpontjául szeptember utolsó hétvégéjét szemeltük ki. A műszaki földtudományi szakos hallgatókon kívül ott volt velünk két külföldi vendéghallgató és az Ásvány- és Kőzettani Tanszék néhány oktatója is.


A gyalogtúra résztvevői Tebe-pusztára értek. A mosoly ne tévesszen meg senkit: hosszú volt az út...

A vállalkozó kedvű diákok péntek délelőtt a Hór-völgyön keresztül, gyalogosan közelítették meg Hollóstetőt. Útközben megtekintettük a Suba-lyukat, a Perpác oldalában lévő mészkőbányát és a Gyertyán-völgyi üveghuta-település helyén újonnan létrehozott szabadtéri múzeumot is.


A vacsora elkészítéséből mindenki kivette a részét. A burgonyahámozás (krumplipucolás) című tudományos projekten dolgoznak szemben, balról jobbra: Cséke László levelező doktorandusz hallgató, Dr. Földessy János tanszékvezető, egyetemi docens, Fedor Ferenc tudományos kutató (volt doktorandusz), Dr. Bérczi István egyetemi tanár. Háttal: Barcsák Gergely és Bári Enikő harmadéves hallgatók, Seresné dr. Hartai Éva tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens

Délután hozzáláttunk a vacsorára szánt bográcsgulyás elkészítésének. Amíg az étel főtt, a jelenlévők előadásokat hallgattak. Dr. Földessy János tanszékvezető a leendő geológusok számára adott lehetőségekről, feladatokról, elhelyezkedési esélyekről tartott tájékoztatást. Utána Dr. Less György docens élménybeszámolóját kísérhettük figyelemmel, aki tavasszal Líbiában végzett térképezést, majd Boldizsár Ágnes hallgató ismertette amerikai tanulmányai során szerzett tapasztalatait. Végül Kertész Botond doktorandusz selmecbányai szalamander alkalmával készült képeit tekinthettük meg.


Itt jártam... az előadó Dr. Less György

A vacsora elfogyasztása után az est kötetlen beszélgetéssel és nótázással zárult. Szándékaink szerint a rendezvénnyel hagyományt kívánunk teremteni, és a kedvező tapasztalatok nyomán további hasonló kirándulásokat fogunk szervezni.

A Földtan-Teleptani Tanszéken végzett geológusmérnök-hallgatók


2003-ban végzettek:

Jacsó Zoltán
Király Edit Zsuzsa
Nagy Sándor
Técsi Andrea

2002-ben végzettek:

Ferenczi Katalin
Mogyorós Péter
Nagy Viktória
Tordai Péter
Valkó Adrienn Rita

2001-ben végzettek:

Farkas Enikő
Kertész Botond
Kozsely Edina
Páricsi Irén
Szabó Éva
Szkibó István
Varga István

kalapács