földgömbFöldtan-Teleptani Intézeti Tanszék
Miskolci Egyetemegyetemi címerMűszaki Földtudományi Kar
-----
-->

Végzett hallgatók névsora

2004. decemberi események


december 9.

A MhFT Észak-magyarországi területi szervezetének szokásos évzáró előadódélutánján Zelenka Tibor makedóniai érckutatásairól és ott készített fényképeiből tartott bemutatót "Nyersanyagkutatás Macedóniában" címmel.

december 3-4.

A pozsonyi Comenius Egyetem, a Szlovák Földtani Társulat és a Szlovák Geológiai Szolgálat által rendezett ESSE WECA 2004 konferencián, Pozsonyban Németh Norbert mutatta be Zelenka Tiborral közösen végzett kutatásaik eredményét a "The structure of the gypsum-anhydrite dome at Alsótelekes" című poszteren.

2004. novemberi események


november 23.

Földessy János az MTA X. Földtudományok Osztályának ülésén az ásványkutatásban elért eredményeiért Vitális-díjat kapott.

november 11.

Az MFT Észak-magyarországi Területi Szervezete rendezésében került sor tavaly és tavalyelőtt után ismét a "Mi és a Földtudományok" című előadóülésre a miskolci Technika Házában. Tanszékünket Németh Norbert képviselte "A vetőkarcoktól az egykori feszültségekig" című előadással.

2004. októberi események


október 22.

Seresné Hartai Éva a Székelyföldi Geológus Találkozón vett részt Csíkszeredán.

október 21.

A Földklub keretében Seres Anna geográfus doktoranda tartott előadást Izland vulkáni területein bejárt két hónapos tanulmányútjáról.

október 1.

Tanszékünk a Kassai Egyetemmel és Telkibánya önkormányzatával közösen pályázatot nyert a PHARE CBC határon átnyúló regionális kezdeményezések programban. A pályázat célja a telkibányai ércelőfordulás területének gyakorlati terepként való bevonása a földtudományi képzésbe és a bányászati ipari műemlékek turisztikai hasznosítási tervének kidolgozása.

2004. szeptemberi események


szeptember 24-25.

A tanszék ebben a félévben Telkibányán tartotta kétnapos évnyitó kirándulását. Az egykori bányászat külszíni nyomait és egyik fennmaradt vágatát is érintő gyalogúton túl Zelenka Tibor és dr. Komlóssy György tartottak előadásokat. A kar hallgatói közül 35-en tartottak velünk, nemcsak a Műszaki Földtudományi, hanem a Geográfus, és Környezetmérnök szakokról is.

csoportkép
A túra résztvevői a Kánya-hegyi úton. Jobb szélen Zelenka Tibor, középen Földessy János

szeptember 20-24.

A karunk szervezésében Miskolcon megrendezett Közép-európai Agyagásványtani Konferencián tanszékünk több munkatársa is részt vett. Földessy János a szervezőbizottság tagja és szekcióelnök volt; Zelenka Tibor szóbeli, Seresné Hartai Éva pedig poszterelőadással szerepelt; Németh Norbert, Kertész Botond és Nagy Viktória a rendezőgárdában dolgozott.

szeptember 14-17.

A svéd GEORANGE projekt meghívására Földessy János a lappföldi Arvidsjaurban rendezett konferencián vett részt, és előadást tartott "A közép-kelet-európai országok bányászati és környezetvédelmi helyzete" címmel.

2004. augusztusi események


augusztus 31.

A Tanszék szervezésében elkészült a GEONATURA pályázat, amelyet az EU Strukturális Alapok HEFOP 3.3 kiírására nyújtottunk be, s célja a műszaki földtudományi szakos hallgatók gyakorlati képzésének erősítése. Bővebben

augusztus 18.

Somfai Attila professor emeritust, tanszékünk volt vezetőjét, nyugalmazott oktatóját 70. életévében a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki.

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje

2004. júliusi események


július 26.

Tanszékünk az Eljárástechnikai Tanszékkel közösen tanulmányt készített a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium számára az aranyércek cianidos technológiával történő feldolgozásáról az európai tapasztalatok összefoglalásával. Bővebben

július 15.

Pályázatot nyujtottunk be a Kassai Egyetemmel és Telkibánya Önkormányzatával közösen a telkibányai felhagyott középkori bányatérségek oktatási gyakorlati tereppé fejlesztéséről, s ezzel egybekapcsolt turisztikai hasznositásáról. Bővebben

július 1.

Megtartottuk hagyományossá vált évzáró tanszéki közös esténket Lillafüreden.

2004. júniusi események


június 30.

A Miskolci Egyetem rektora a lejárt megbízatású vezetőktől való elköszönés és az új vezetők kinevezése alkalmából rendezett ünnepi tanácsülésen öt évre meghosszabbította Dr. Földessy János egyetemi docens tanszékvezetői megbízatását. Ugyanekkor Dr. Somfai Attilát, aki eddig egyetemi tanárként dolgozott, professor emeritus címmel tüntette ki.

június 29.

Az MTA Geokémiai és Ásvány-Kőzettani Tudományos Bizottsága ülésén elhangzott Földessy János - Seresné Hartai Éva - Szebényi Géza: "Az arany eloszlási szabályszerűségei a recski érces együttesben" című előadása.

június 25.

Karunk félévzáró ünnepségén az egyetem rektora oklevéllel ismerte el tanszékünk adjunktusa, Dr. Zelenka Tibor negyedszázados oktatói tevékenységét. Dr. Juhász András, aki óraadóként segítette tanszékünk munkáját, Signum Aureum Universitatis kitüntetést kapott.

június 24.

A Magyarhoni Földtani Társulat Észak-magyarországi Területi Szervezete ünnepi vacsorát rendezett Kókai István, 85-ik, Kun Béla, 85-ik, Hernyák Gábor, 75-ik és Somfai Attila, 70-ik életévüket ez évben betöltő vagy betöltött tagok tiszteletére. A szervezet elnöke, Földessy János köszöntőt mondott ez alkalomból, ami a meghívón is olvasható volt.

június 10.

Tanszékünk ezen a napon rendezte az ez évben esedékes államvizsgát. Mind a négy végzős geológusmérnök-hallgatónk: Czakó Viktória, Paszera György, Popovics László és Vámos Erika siekeresen megszerezte műszaki földtudományi mérnöki oklevelét.

június 9.

A Magyarhoni Földtani Társulat választmányi ülését 2004. június 9-én Miskolcon tartotta. A rendezvény házigazdája az egyetem Műszaki-Földtudományi Kara volt. Az ország különböző részeiről érkezett harminc résztvevőt Dr Bőhm József dékán köszöntötte, s bevezetőjében a kari oktatás jelenlegi helyzetét ismertette. Dr Tihanyi László dékánhelyettes az oktatási struktúra átalakításának munkáiról számolt be. A földtani ágazatokkal foglalkozó négy tanszék vezetői a műhelyeikben folyó oktató- és kutatómunkát ismertették. A látogatók megismerkedtek az új ásványtani gyűjtemény, illetve a tanszéki korszerű műszerpark érdekességeivel.

június 2-6.

Az Ércbányászati és Környezeti Technológiák Információs Hálózata június 2. és 6. között tartotta záró konferenciáját az ausztriai Grosskircheimben. A hálózat 2002 és 2005 között az EU5 keretprogram alatt működött. A tagok száma jelenleg tíz, köztük a Miskolci Egyetem Műszaki-Földtudományi Kara. A tíz tag nyolc európai országot (köztük 5 EU tagország, 1 EU tagjelölt ország) és egy nemzetközi környezetvédelmi szervezetet képvisel. A hálózat fő célkitűzése a bányászati technológiákkal kapcsolatos környezeti hatások ismereteinek gyűjtése és közvetítése, közérthetővé tétele a nagyközönség különböző rétegei számára. Magyarországról a Geonardo Kft. képviseletében koordinátorként a Miskolci Egyetem tanszékvezető docense, Földessy János, valamint Németh Norbert tudományos segédmunkatárs, hálómester vett részt a megbeszélésen.
A munka csak EU-projektként zárul le, a konzorcium kibővítve jelenleg saját finanszírozású költségvetéssel folytatja munkáját, azaz a bányászat és környezet kapcsolatára irányuló tájékoztatást.

2004. májusi események


május 27-28.

Fenyvesiné dr. Szathmáry Erzsébet vezető főtanácsos és dr. Földessy János tanszékvezető egyetemi docens vett részt a Borsod-Abaúj-Zemplén régió képviseletében azon az "EU Strukturális Alapok: a régiók esélye a fenntartható fejlődésre" című konferencián, amelyet május 27-28-án rendezett a Sziléziai Vajdaság régió önkormányzata. A konferencián a házigazdákon és a magyar küldöttségen kívül Wales (Egyesűlt Királyság), Asturias (Spanyolország), Zilina (Szlovákia) és a Szilézia-Morva régió (Cseh Köztársaság-Lengyelország) vett részt. A témák között az urbanizáció, a település-tervezés, a volt iparterületek rehabilitációja szerepeltek az "Európai régiók hálózata a fenntartható fejlődésért" elnevezésű projekt keretében. A konferencián a magyar küldöttek régiónk ilyen vonatkozású tapasztalatait mutatták be. A Sziléziai Vajdaság és a Borsod-Abaúj-Zemplén régió közötti hagyományos kapcsolatok további erősítése is szóba került a megbeszéléseken.

május 6-8.

Idén hetedik alkalommal került megrendezésre a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztályának vándorgyűlése, melynek Beremend adott otthont. A Földtan-Teleptani Tanszék két dolgozója, Dr. Less György egy. docens és Kertész Botond doktorandusz vett részt a rendezvényen. Less György "Heterosteginák és Spiroclypeusok eocénvégi fejlődése és rétegtani jelentősége" címmel tartott előadást, míg Kertész Botond és Less György közösen mutatott be posztert "Törökországi eocén szelvények Nummulitidae-faunája" címmel. A konferencián összesen húsz előadás hangzott el, és huszonhat poszter került bemutatásra. A középső napon a Villányi-hegység geológiai képződményeivel és őslénytanával ismerkedtek a résztvevők.

A konferencia absztraktjai elérhetők és letölthetők (PDF-formátumban) a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztályának weblapjáról.

A két tanszéki résztvevő kutatásait az OTKA T 32370 és 37619 sz. témái támogatták.

május 7.

Egynapos kirándulást szerveztünk a műszaki földtudományi szakos hallgatók számára Nógrád szlovákiai részére, a Cseres-hegységbe. A vidéken a pliocén bazaltos vulkanizmus képződményei alkotnak fennsíkokat (Medves, Pogányvár) és kisebb-nagyobb önálló hegyeket, amelyeken számos vár állt egykor (pl. Ajnácskő, Gedővár), vagy áll még most is (Fülek, Somoskő). A mintegy 20 km-es gyalogút során felkerestük a Bénai-sziklákat és a melletük működő kőbányát, valamint az óbásti Pogányvárat.

csoportkép
A túra résztvevői a Pogányvár szikláin. Jobb szélen Földessy János

kőbánya
Lávafolyás nyomai a bénai kőbánya falán

május 5.

Mádai Ferenc, az Ásvány- és Kőzettani Tanszék adjunktusa sikerrel, summa cum laude eredménnyel védte meg "Mészkövek szövetfejlődése a kőzettéválást követően a Bükk hegység keleti részében és ennek hatása a kőzetfelület oldódására" című értekezését. Témavezetője Dr. Némedi Varga Zoltán professor emeritus, egyik opponense pedig Dr. Földessy János tanszékvezető egyetemi docens volt.

bíráló bizottság
A bíráló bizottság eredményt hirdet. Tagjai balról jobbra: Dr. Földessy János, Dr. Less György, Seresné dr. Hartai Éva (titkár), Dr. Somfai Attila (elnök), Dr. Sasvári Tibor, Dr. Szöőr Gyula

2004. áprilisi események


április 27.

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén doktor képviselőnek választották Földessy Jánost. A doktor képviselőket a szakma minősített kutatói titkos kétfordulós szavazattal választják meg, és a képviselők három éven keresztül vesznek részt a Köztestület legmagasabb fórumának munkájában. A földtudományi ág összesen 14 doktor képviselői helyére a Műszaki Földtudományi Kar öt professzora került be: Bőhm József, Bérczi István, Dobróka Mihály, Tihanyi László és Földessy János. Ez az igen magas megválasztási arány a Kar tudományos munkájának széleskörű elismertségét is jelenti. Az űlésen Lakatos István professzort az Akadémia levelező tagnak választotta.

április 26.

A Miskolci Digitális Közösségi Központ a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán működő olyan intézmény, amelynek létrehozásában az egyetem mellett a Hewlett-Packard és az olasz Enrico Mattei alapítvány, illetve a TIGÁZ Rt. vett részt. A 2003 óta műkődő, és az egyetem könvtárában elhelyezett centrum részben a felsőoktatást szolgálja, részben viszont közösségi célok érdekében működik. Ennek szellemében kerül sor április 26-tól kezdődően a Senior.net programra, amelynek során az idősebb korosztály kaphat információt az internet technológia mindennapos használatáról, az emailről, és sok egyéb hasznos tudnivalóról egy 6 x 3 órás tanfolyam keretében. Az első tanfolyam szervezésében a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete helyi szervezete segített, így a tanfolyamot térítésmentesen vehetik igénybe az egyetem nyugdíjasai, akik többségénél otthon naphosszat zümmögnek az unokák számitógépei. További tanfolyamok szervezése is lehetséges, amennyiben erre igény lesz. Tanszékünkről Hajdúné Molnár Katalin, Földessy János és Németh Norbert vesz részt a szervezői munkában.

Varga László
Varga László, az egyetemi számítóközpont igazgatóhelyettese az első előadást tartja

április 23-24.

A szlovákiai Losoncon rendezték meg a Közép-európai Tektonikai Csoport II. találkozóját cseh, lengyel, magyar és szlovák tektonikával, szerkezetföldtannal, magmás és metamorf kőzettannal foglalkozó szakemberek részvételével. Tanszékünk részéről Németh Norbert tartott előadást Mádai Ferenccel közösen elért eredményeiről "Style and mechanisms of the early phase deformation in the eastern part of the Bükk Mts. (NE Hungary)" [A korai fázisú deformáció stílusa és mechanizmusai a Bükk keleti részén (ÉK Magyarország)] címmel. Jövőre a III. találkozóra Magyarországon kerül sor.

április 23.

EGEC (European Geotechnical and Environmental Course) kurzust fejezetek be sikeresen 4 ország hallgatói öt európai egyetem szervezésében. A kurzust környezet és geotechnika témakörében hozta létre és vezette be a berlini, a freibergi, a kassai, a wroclawi és a miskolci egyetem. A hallgatók összesen két félévet hallgatnak az öt egyetemen, s a végén a vizsgák sikeres letétele esetén az öt egyetem aláírásával ellátott diplomát kapnak. A kurzus magyar moduljában tanszékünk részéről Seresné Hartai Éva, Németh Norbert, Fuchs Péter és Földessy János vettek részt. Lengyel, szlovák, német hallgatók mellett karunkról két környezetmérnök hallgató (Üveges Patrik és Sztojka Szabina) is sikerrel fejezte be a kurzust. A jövő évben a kurzus már teljes európai akkreditációval, angol nyelven indul.

április 15.

Miskolcon az MTA Miskolci Akadémia Bizottság Erzsébet téri székházában rendezték meg a Bükk természeti kincsei című egész napos konferenciát. A konferencia szervezői a Miskolci Egyetem Földtan-Teleptani Tanszéke, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyarhoni Földtani Társulat Észak-Magyarországi Szervezete voltak.

A konferencián a Bükk természeti kincsei, biológiai gazdagsága, karsztvize és barlangjai mellett jelentős földtani tárgyú előadásokat tartottak az Egyetem, a Nemzeti Park és a tudományos intézetek és társulatok kutatói. Szerepet kaptak a Bükk védendő földtani formái, ismert és ismeretlen ásványi nyersanyagai, színesfém, hasadóanyag és nemesfém ércesedés nyomai. A tanszékről Földessy János, Zelenka Tibor, Less György, Németh Norbert vettek részt előadóként.

A konferencia fő célja a biológiai sokféleség és a földtani formakincs és ásványi nyersanyagok értékeinek hangsúlyozása, a megismerésre irányuló további kutatások ösztönzése volt.

április 14.

Fedor Ferenc, tanszékünk volt nappali tagozatos doktorandusz hallgatója sikerrel, summa cum laude eredménnyel védte meg "A közép-alföldi kevertgáz öv gázainak eredete" című értekezését. A fiatal kutató témavezetője Dr. Somfai Attila egyetemi tanár volt.

Fedor Ferenc
Fedor Ferenc előadására készül

2004. márciusi események


március 19.

Kertész Botond az MFT és az MGE Ifjú szakemberek ankétján vett részt Sárospatakon, és törökországi paleogén szelvények vizsgálatáról tartott előadást.

március 18.

Microcad 2004 konferencia természettudományi szekciójának szervezésében Földessy János elnök, Kertész Botond titkári minőségben vett részt. Less György és Kertész Botond előadást tartott a Nummulites perforatus nemzetség fejlődésének biometriai vizsgálata témában.

március 16.

Szervezésünkben egynapos konferencián vettek részt a kar fiatal oktatói az EU pályázati lehetőségekről és tapasztalatokról a Digitális Közösségi Központ, a Kar és a Geonardo KFT együttműködésével.

március 11.

Az Ásványtani Tanszékkel, Bérczi István professzorral közösen egy olajipari hallgatói kört hoztunk létre, akik az olajiparral kapcsolatos feladatokra speciális felkészitést kapnak majd. Eddig négy hallgató (2 olajmérnök, egy környezetmérnök, egy hidrogeológus) jelentkezett. További hallgatókat várunk.

március 9.

A Földtani Társulat, a Geofizikusok Egyesülete és az OMBKE szervezésében tanszékünkön a "Tarokkjáték alapjai" cimű tanfolyamot tartottunk hallgatók számára, 4 alkalommal.

skíz

március 5.

A kar ipari támogatói tanszékünk és az Ásványtani Tanszék új műszereit, alkalmazásukat tekintették meg egy közös látogatás során.

derivatográf
Seresné Hartai Éva bemutatja az új derivatográfot

március 4.

Földessy János tanszékvezetőnek új cikke jelent meg a Bányászati és Kohászati Lapok Bányászat sorozatában, a 136. évfolyam 6. számában "Földtani közeg és emberi környezet - új feladatok a műszaki földtudományok előtt" címmel.

Földessy János a Pécsi tudományegyetem Doktori Iskolája meghivására Selmeczi Ildikó és Gyalog László védésén vett részt bizottsági tagként.

március 3.

Földessy János az OMBKE Lignit Baráti kör és a Digitális Közösségi Központ együttműködésében EU Körkép - Bányák és meddők cimmel tartott előadást Gyöngyösön.

Földessy János
Földessy János előadás közben

A Földtan-Teleptani Tanszéken végzett geológusmérnök-hallgatók, 2004


Czakó Viktória
Paszera György
Popovics László
Vámos Erika

kalapács