földgömbFöldtan-Teleptani Intézeti Tanszék
Miskolci Egyetemegyetemi címerMűszaki Földtudományi Kar
-----

2005. decemberi események


december 21.

A tanszék ez évi utolsó értekezletét tartotta a karácsony megünneplése, az újévi jókivánságok jegyében.

december 10.

A Tanszék tanulmányi kirándulást szervezett a Kis-fennsíkra, elsősorban a másodéves műszaki földtudományi szakos hallgatók számára. A kirándulást Kertész Botond és Németh Norbert vezette. A résztvevők száma 5 fő volt.

december 8.

A Magyarhoni Földtani Társulat Észak-Magyarországi Területi Szervezete a Kar Digitális Közösségi központjában tartotta előadóülését "Internetes kalandozás a földtanban" címen. Hat résztvevő számára Földessy János tartott előadást.

december 1.

A Tanszék tanulmányi kirándulást szervezett Budapestre "Geológia az aszfaltrengetegben" címmel. A kirándulás a MÁFI könyvtárába és kémiai laboratóriumába, a MGSZ adattárába, az MTA Sas-hegyi szeizmológiai laboratóriumába és az ELTE Ásványtani Tanszékének muzeális ásványgüjteményébe látogatott el. A kirándulást a hallgatók és az oktatók maguk finanszírozták. A szakmai vezető Földessy János volt. A résztvevők száma 18 fő volt, főleg másodéves műszaki földtudományi szakos hallgatók és barátaik.

2005. novemberi események


november 30.

A kari TDK konferencia földtan-geofizika szekciójában Bári Enikő ötödéves geológusmérnök-hallgató "Telkibánya - a káliumdúsulás földtani jellegei a geokémiai és geofizikai vizsgálatok összehasonlító értékelése alapján" című dolgozatával és előadásával első helyezést ért el. Témavezetői Földessy János és Seresné Hartai Éva voltak. Ugyanott Majoros Péter negyedéves geológusmérnök-hallgató megosztott harmadik helyezést kapott "A telkibányai Au-Ag tartalmú Lobkowitz-telér földtani és ásványtani viszonyai" című munkájára; témavezetői Földessy János és Fuchs Péter voltak.

november 24.

Az MTA MAB Bányászati-Földtani Szakbizottsága a Földtani Munkabizottság elnökévé Földessy Jánost választotta.

november 21-23.

Bányászat - Környezet, egészségügy, biztonság az EU-ban címmel tartottak nemzetközi konferenciát Miskolcon. A 15 országból érkezett 60 résztvevő előadásokat hallgatott, vitafórumokon vett részt, terepi kiránduláson látogatta meg Visonta, Gyöngyösoroszi környezetgazdálkodási projektjeit. A konferencia szervező bizottságának elnöke Földessy János volt.

november 11.

Bári Enikő ötödéves és Majoros Péter negyedéves hallgatók nyújtottak be TDK dolgozatot a tanszék gondozásában.

november 6.

A Tanszék által szervezett kirándulások sorában Németh Norbert és Földessy János vezetett túrát a lillafüredi Vesszős-völgybe és a Dolka-gerincre. A kiránduláson 5 hallgató vett részt.

2005. októberi események


október 24.

Zelenka Tibor a MFT Tudománytörténeti Szakosztályában Rozlozsnik Pál geológus munkásságáról tartott előadást.

október 15.

Folytatódott a tanszéken szervezett földtani kirándulások sorozata. Less György vezetésével az Aggteleki hegységben kirándultak a hallgatók, 15 fő részvételével.

október 8.

A BAZ megyei Környezeti Nevelők Egyesületéhez tartozó, földrajz - környezettan oktatásával foglalkozó középiskolai tanárok látogattak a Digitális Közösségi Központba és tanszékünkre Dr. Dankó József (Tokaj, Tokaji Ferenc Gimnázium) vezetésével.

október 7-9.

A Magyarhoni Földtani Társulat tektonikai csoportja terepbejárást rendezett a Bükk hegység délnyugati részén az ún. "Szarvaskői-takaró" létezésével, illetve nem létezésével kapcsolatos érvek ütköztetésére és megfigyelések bemutatására. Tanszékünk részéről a rendezvényen Less György és Németh Norbert vett részt.

október 7.

A lillafüredi István-barlangnál felavatták Balogh Kálmán geológus emléktábláját, aki az 1950-60-as években a Bükk rétegtani vizsgálatával és földtani térképének elkészítésével járult hozzá a hegység földtani megismeréséhez. Tanszékünket Less György képviselte.

október 6-7.

Telkibányán megrendeztük a Kassai Műszaki Egyetemmel és Telkibánya önkormányzatával közös Phare CBC projekt zárókonferenciáját és az azzal egybekötött terepbejárást. A résztvevők az oktatóbázis tervezett helyszínén előadásokat hallhattak a projekt keretében készült tervekről és kutatási eredményekről, majd megtekinthették a bányászat helyben bemutatható emlékeit: a bányászati-helytörténeti múzeumot, a Mária-táró bejárhatóvá tett szakaszát és a külszíni bányaművek maradványait. Előadásokat tartottak: Földessy János, Seresné Hartai Éva, Zelenka Tibor a ME FTT részéről, Markó István bányamérnök mint külső közreműködő, valamint Sasvári Tibor és Pavol Rybár a Kassai Műszaki Egyetem BERG fakultásáról.

október 4.

Az MTA Geokémia-Ásványtan-Kőzettani Munkabizottságába ismételten taggá választották Földessy Jánost.

2005. szeptemberi események


szeptember 28.

A Bihar hegységbeli kirándulás után, a Földklub keretében előadásokat hallgattunk meg a résztvevőktől. Az általános földtani felépítésről Bári Enikő, az ércekről és egyéb ásványokról Dobai Enikő, a helyben észlelt kőzetekről pedig Majoros Péter és Varga Krisztián számolt be. Bári Enikő ezen felül képekkel illusztrálva elmesélte Horvátországban, nemzetközi geológustalálkozón szerzett élményeit is.

szeptember 16-19.

Négynapos tanulmányi kirándulást szerveztünk az Ásvány- és Kőzettani Tanszékkel közösen a romániai Bihar-hegységbe. A program keretében az első napon két helyi geológus, a Mátyási testvérek vezetésével meglátogattuk a rézbányai (baitai) molibdénbányát, ahol ásványokat gyűjtöttünk, majd Vaskohszikláson meghallgattuk előadásukat a hegyvidék földtanáról, ércesedéseiről és turisztikai szépségeiről. A második napon gyalogtúrát tettünk Boga-telepi szállásunktól a Csodavárba és a Ponor-rétre. A harmadik napon térképező kirándulást tettünk két csoportban a Bulc-patak két forrásága, a Boga és a Rea völgyének alaposabb megismerésére. A negyedik napon, hazatérésünk előtt Ammonites- és Belemnites-fosszíliákat gyűjtöttünk a Boga-telep alatti Bulc-szikla mellett feltáruló liász korú rétegekből. A kiránduláson harmad-, negyed- és ötödéves hallgatóink közül 11-en vettek részt az Ásvány- és Kőzettani Tanszék részéről Szakáll Sándor és Mádai Ferenc, a Földtan-Teleptani Tanszék részéről pedig Németh Norbert kíséretében.

Hildoceras bifrons
Hildoceras bifrons lenyomata a Bulc-szikla melletti feltárásból

szeptember 12.

Megkezdődött a szorgalmi időszak.

2005. augusztusi események


augusztus 20.

A Magyar Köztársaság elnöke Hajdúné dr. Molnár Katalint, tanszékünk docensét szedimentológiai kutatásaiért, oktatói, széles körű közéleti tevékenységéért, életútja elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki. Ez alkalomból a MERT című újság interjút készített vele.

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje

augusztus 15-16.

A Miskolci Egyetem Nemzetközi PhD konferenciáján a természettudományi szekció elnöke Földessy János volt. A két napig tartó előadássorozaton 25 előadás hangzott el magyar, lengyel, román kutatóktól.

augusztus 12.

Meghalt Verebélyi Kálmán ny. adjunktus, tanszékünk volt oktatója. 80 éves volt. Temetése Gárdonyban volt, 2005. augusztus 12-én. Tanszékünket Földessy János képviselte. Meghalt Miklós Gábor geológus, tanszékünk volt tanársegédje is. 50 éves volt. Temetésén, augusztus 12-én Miskolcon Hajdúné Molnár Katalin vett részt.

augusztus 9.

Az Európai Geológus Hallgatók Hálózatának idei horvátországi nyári táborán Bári Enikő negyedéves geológushallgató vett részt. Útját az Ifjú Bányamérnökökért Alapítvány támogatta.

2005. júliusi események


július 25.

A romániai Sapientia egyetem geológus hallgatóinak erdélyi nyári gyakorlatán három harmadéves geológushallgatónk, Dobai Eninkő, Soltész Helga és Majoros Péter vett részt vendégként a gyakorlat egyik vezetője, Szakáll Sándor (karunk Ásvány- és Kőzettani Tanszékének vezetője) meghívására.

július 15.

A tanszék koordinálásával kezdődtek meg a novemberi TAIEX – bányászat biztonság, környezetvédelem, egészségügy konferencia előkészületei. Az esemény első körlevele a taiex.uni-miskolc.hu címen olvasható.

július 15.

Tanszékünk elkészítette a Rotaqua Kft számára a mecseki szénhez kötött metán lelőhely újraértékelését. A munkában az Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet (dr. Lakatos István, dr. Tóth József), külső szakértők (dr. Fodor Béla), illetve dr. Némedi Varga Zoltán, dr. Földessy János, Fuchs Péter, Kertész Botond vett részt.

július 10.

A tanszék megállapodást kötött a svéd Raw Materials Grouppal arról, hogy információt gyűjt és szolgáltat a Közép-Kelet-európai térség bányászatáról. Cserébe névleges áron hozzáférést biztosítanak a cég által üzemeltetett és a világ legnagyobb ilyen témájú szolgáltatásának tartott ércbányászati adatbázisukhoz. Az adatbázis a tanszékünkön az egyetemi kollégák számára rendelkezésre áll kutatási célra.

július 8.

Földessy János és Mádai Viktor részt vett a BME által szervezett "Difpolmine - Bányavizek okozta diffúz szennyezések" cimű konferencián, illetve rövid kurzuson Budapesten.

július 4.

Négy geológushallgatónk megkezdte tanszékünkön végzendő nyári gyakorlatát.

2005. júniusi események


június 27.

A Svéd Bányászati Szövetség "Securing the Future" Konferenciáján Skelleftea-ban részt vett Földessy János és előadást tartott Közép-kelet Európa bányászatáról, illetve a Gyöngyösoroszi bányászat környezeti hatásairól.

június 24.

A Magyarhoni Földtani Társulat Észak-magyarországi Területi Szervezetének Szent Iván napi vacsorájának ünnepeltjei mind a tanszék korábbi és jelenlegi oktatói voltak: az idén 75 éves Némedi Varga Zoltán, Juhász András és a 70 éves Mátyás Ernő. A vacsorán Less György, Seresné Hartai Éva, Németh Norbert, Hajdúné Molnár Katalin vett részt, az ünnepelteket Földessy János köszöntötte, négy geológus hallgató a résztvevők vendége volt.

június 22.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2 napos verespataki terepbejárásán részt vett Földessy János. A bejárás a hatásvizsgálat értékelésének része.

június 17.

A tanszék hússütéssel összekapcsolt beszélgetésre hívta meg a másodéves földtudományi szakos, és a harmad-negyedéves geológusmérnök szakirányon tanuló hallgatókat. A délutáni rendezvényen 25 hallgató, valamint Less György, Németh Norbert, Kertész Botond és a házigazda Földessy János vett részt. Az előkészítés oroszlánrészét F. Járányi Klára végezte.

Sül a hús
Sül a hús. Akik sütik (balról jobbra): Dobai Enikő hallgató, Kertész Botond doktorandusz hallgató, Földessy János tanszékvezető és házigazda

június 15.

Interreg 3A - A Tanszék pályázatot nyújtott be szlovák és magyar partnereivel Telkibányán szabadtéri oktatópark létesítésére.

június 7.

Tanszékünk kutatási szerződést kötött a Rotaqua Kft-vel a mecseki szénhez kötött metán földtani értékelésének elvégzésére. A munkában az Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet (dr. Lakatos István, dr. Tóth József), külső szakértők (dr. Fodor Béla), illetve dr. Némedi Varga Zoltán, dr. Földessy János, Fuchs Péter, Kertész Botond vesz részt. A tervezett befejezési határidő július 15. Bővebben a munkáról

június 6.

A Digitális Közösségi Központ által szervezett Envirotrainer tanfolyam 12 középiskolai tanév részvételével Lillafüreden tartott terepgyakorlattal zárult. A kurzust Szűcs Péter, a terepgyakorlatot Lénárt László vezette. Az alkalmazott távoktatási szoftver magyar verzióját Fuchs Péter készítette.

június 1.

Kassán a Telkibánya Phare CBC projekt szlovákiai munkáinak előrehaladásáról tartottunk megbeszélést, melyen Seresné Hartai Éva és Földessy János vett részt.

2005. májusi események


május 15.

Dr. Némedi Varga Zoltán professzor emeritusz és Kertész Botond doktorandusz OTKA pályázatot nyújtott be a mecseki szénhez kötött metán földtani jellegeinek vizsgálati programjára.

május 13.

A "Gölnicbánya és a felső-magyarországi bányavárosok történelmi kapcsolatai", című terepbejárással egybekötött konferencián vett részt a Kassai Egyetem meghívására Seresné Hartai Éva.

május 12-13.

"Környezet és biztonság a bányászatban - a Tisza medence helyzete" címmel nemzetközi konferenciát rendeztek Kolozsváron, melyen Magyarország bányászatáról a KVVM megbízásából Földessy János számolt be. Bővebben a konferenciáról

május 11.

Földessy János előadást tartott a MTA X. osztály ülésén "Ásványkincsek és környezetünk - konfliktus és együttélés régiónkban" címmel.

május 10.

A tanszék 2-4. évfolyamos hallgatói számára kirándulást szervezett Bükkábrányba a külfejtés megtekintésére és Kács környékén egyes bükkaljai riolittufa- és bioklasztos mészkő-előfordulások bejárására. A kirándulást Hajdúné Molnár Katalin, Less György és Zelenka Tibor vezette. 25 hallgató vett részt a túrán. Az útiköltséget a Rotaqua KFT támogatásából fedeztük.

2005. áprilisi események


április 20.

A Föld Napja alkalmából Földessy János "Ásványkincseink és a Föld" címmel ismeretterjesztő előadást tartott a Diósgyőri Gimnázium diákjainak.

április 15-16.

Idén a Magyarhoni Földtani Társulat rendezte meg a Közép-európai Tektonikai Csoport (CETEG) III. találkozóját Felsőtárkányban. Tanszékünk képviseletében Németh Norbert tartott előadást "Uplift phase deformation features of the NE part of the Bükk Mts. (NE Hungary)" címmel, valamint itt is bemutatásra került a Zelenka Tibor - Kaló János - Németh Norbert szerzőhármas által jegyzett "The structure of the gypsum-anhydrite dome at Alsótelekes" című poszter. A konferencia részeként bükki, valamint Darnó-zónabeli terepbejárásra is sor került.

március 31-április 2.

A mecseki tanulmányi kirándulás 2005. március 31.-én délután indult. Aznap egy rövid budapesti sétán (Hősök tere) kívül csak a megérkezés és a szállás elfoglalása volt a feladatunk a Laterum Hotelben. Az esti értekezlet után, másnap kora reggel indultunk megtekinteni az Ibafa-4 sz. kutatófúrást, mely a Bodai Aleurolit rétegeiben kutatja a nagy aktivitású radioaktív hulladékok számára létesítendő tároló legmegfelelőbb helyét.

Az Ibafa-4 sz. kutatófúrás
Az Ibafa-4 sz. kutatófúrás

A fúrás körbejárása után a Mecsekérc Rt. központi telephelyére mentünk, ahol először megnézhettük a magminták tárolásának és részletes feldolgozásának lépéseit. Ezt a vállalat tevékenységét bemutató előadás követte, majd megtekintettük a víztisztítóművet.

Ebédszünetet követően Bátaapátiba látogattunk, ahol a létesítendő kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló kutatóvágatait tanulmányoztuk. Itt megfigyelhettük az injektálás előkészületi munkálatait és a fotorobottal való földtani dokumentálást.

Este sort kerítettünk Pécs város nevezetességeinek megtekintésére, majd rövid pihenés után, másnap rövid sétát tettünk a Mecsek-hegységben. Utolsó programként megnéztük Pécs belvárosát, majd Miskolc felé vettük az irányt.

A tanulmányi kirándulás jó hangulatban telt, és igen komoly szakmai gyakorlati élményekkel lettünk gazdagabbak.

2005. márciusi események


március 29-április 4.

Tanszékünk kurzusain, illetve mecseki tanulmányi kirándulásán vett részt az Európai Bányászati és Környezetvédelmi Kurzus (EGEC) 15 hallgatója. A földtani blokkban Seresné Hartai Éva, Németh Norbert, majd Földessy János tartott számukra angol nyelvű előadásokat környezetföldtan, szerkezeti földtan, illetve a földtan gyakorlati alkalmazásai témakörökben, míg a kirándulást Kertész Botond készítette elő. A három napnyi előadás anyagából a hallgatók vizsgát tettek.

március 28.

Pályázatot nyújtottunk be a Visegrádi Alaphoz az Európai Bányászati és Környezetvédelmi Kurzus (EGEC) hosszú távú támogatására a kassai, wroclawi , ostravai és miskolci egyetemek alkotta konzorcium nevében.

március 21.

A budapesti ELTE-n zajlottak az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Földtudományok szekciójának előadásai. Tanszékünket a bírálók között Földessy János, Seresné Hartai Éva és Zelenka Tibor képviselték.

március 18.

A HP Hungária sajtótájékoztatón mutatta be a Digitális Közösségi Központ Envirotrainer programját. A rendezvényen részt vett Földessy János.

március 17-18.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem első ízben rendezte meg Környezettudományi konferenciáját Kolozsváron. Tanszékünket Németh Norbert képviselte Pethő Gáborral közösen készített "Geobotanika és geofizika alkalmazása a földtani térképezésben: Esettanulmány az észak-magyarországi Bükk hegységből" című előadásával.

március 16.

A Magyarhoni Földtani Társulat 152. rendes közgyűlésén Földessy János tartott előadást "Ásványkincs és környezet - keletközép-európai körkép" címmel.

március 10-11.

Egyetemünk újra megrendezte a MicroCAD nemzetközi konferenciát. A "Geology, Mineral Resources" szekcióban, melynek elnöke Földessy János volt, Nagy Viktória PhD hallgató "Geological Re-evaluation of the Komjáti-Lignite District" címmel tartott előadást.

március 2.

Földessy János a Digitális Közösségi Központban "Internet kalandtúra a földrajz világában" címmel tartott bemutatót földrajztanárok számára.

2005. februári események


február 15.

Új PHARE CBC pályázatot nyújtott be Telkibánya önkormányzata, amelyben partnerként a telkibányai terepi központi labor felszerelésében veszünk részt. Bővebben a pályázatról

február 10.

Földessy János bemutatta a Digitális Közösségi Központot a BAZ Megyei Környezetvédelmi Tanács ülésén.

2005. januári események


január 31.

Új pályázatot adtunk be a HP Digitális Közösségi Központ fejlesztésére.

január 28.

Megtörtént a 3. éves hallgatók szakirányválasztása.

január 10.

Megkezdődött a PHARE CBC keretében induló TELKIBÁNYA projektünk.

kalapács