földgömbFöldtan-Teleptani Intézeti Tanszék
Miskolci Egyetemegyetemi címerMűszaki Földtudományi Kar
-----
-->

Végzett hallgatók névsora

2008. decemberi események


december 20.

Aydin Aras török kutató befejezte 2 hónapos tanulmányútját intézetünknél. Búcsúzóul előadáson mutatta be az általa vezetett projektet, melyben itteni partnerei Mádai Viktor és Kristály Ferenc voltak.

december 18.

Less Györgyöt köszöntöttük abból az alkalomból, hogy elnyerte az MTA doktora tudományos fokozatot.

december 16.

Benyújtottuk a Geológus-geofizikusmérnöki MSc Szak indítási kérelmét. A tanterv kidolgozását Less György koordinálta.

december 11.

Megtartottuk a Magyarhoni Földtani Társulat Észak-magyarországi Területi Szervezetének évzáró klubestjét Skandinávia: bányászat, emberiség, szépség címmel. Az előadók Seres Anna geográfus, Móricz Ferenc ötödéves geológusmérnök-hallgató és Földessy János voltak.

2008. novemberi események


november 28.

A kari Tudományos Diákköri Konferencia Földtudományi szekciójában az intézet részéről az alábbi előadásokkal szerepeltek a hallgatóink:

Az Eljárástechnikai szekcióban szerepelt egy hallgatónk:

A vetélkedőben Dobos Tímea első díjat, Gaburi Imre második és előadói díjat, Lux Marcell és Móricz Ferenc harmadik díjat nyert. A Földtudományi szekcióban indultak valamennyien lehetőséget kapnak arra, hogy az Országos TDK konferencián is bemutassák munkáikat. Mindnyájuk teljesítményéhez gratulálunk!

november 14-28.

Less György az ERPetro-val létrejött együttműködés keretében a líbiai Kufra terület földtani térképezésének előkészítésére utazott a helyszínre.

november 7-8.

A Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztálya, valamint karunk közösen rendezték meg a II. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát, melynek főszervezője Hartai Éva volt.

dékáni köszöntő
Dr. Böhm józsef, a Műszaki Földtudományi Kar dékánja köszönti a résztvevőket a konferencia megnyitásakor
díjak átadása
Kiss Ákos átveszi az MTA Szádeczky-Kardoss Elemér Alapítvány 2. díját Dr. Hartai Évától, a rendezvény házigazdájától

november 1.

Aydin Aras, a Török földtani Szolgálat mineralógusa az MTA-Tübitak együttműködés keretében két hónapos tanulmányútra érkezett az intézetünkbe. Itteni partnerei Mádai Viktor és Kristály Ferenc. Kutatásuk a kerámiák agyagásványainak hevítés közbeni átalakulására irányul.

2008. októberi események


október 30.

A Magyarhoni Földtani Társulat Észak-magyarországi Területi Szervezetének "Éleslövészet" című előadóülése keretében rendeztük meg az ötödéves hallgatók beszámolóit a nyári gyakorlatukról. Az alábbi előadások hangzottak el:

október 14.

Kristály Ferenc "Az agyagok szerepe a háromkomponensű (triaxiális) elektrotechnikai porcelánok gyártásában, terméktípusok" és "Téglagyártásra alkalmazott agyagok: az ásványtani összetétel váltakozása és hatása a termékek tulajdonságaira, terméktípusok" című szóbeli előadásokkal vesz részt a Magyarhoni Földtani Társulat Agyagásványtani Szakosztályának "Agyagok a Föld jelenében: ipari jelentőségük" című előadónapján Budapesten.

október 3-5.

A Miskolci Egyetem Ásványtani és Földtani Intézetének képviseletében Dr. Hartai Éva, Dr. Szakáll Sándor és Kristály Ferenc részt vettek a rendszerváltás utáni kolozsvári magyar földtanoktatás 10. évfordulójára szervezett baráti találkozón Torockószentgyörgyön (Románia), ahol az oktatás-kutatás eddigi tapasztalatainak és jövőbeni igényeinek az egyeztetése volt az egyik cél. A találkozó résztvevői oktatók és végzett hallgatóik köréből kerültek ki.

2008. szeptemberi események


szeptember 26.

Harmadízben rendezték meg Miskolcon a Kutatók Éjszakája bemutatóit. Idén a programok fő koordinátora Mádai Ferenc volt. Az intézet 2 programban vett aktívan részt: Szakáll Sándor a "Világító ásványok" bemutatójának, Zajzon Norbert pedig a "Legyen aranyásó!" aranymosásának házigazdája volt.

szeptember 22-27.

Kristály Ferenc a "Mineralogical composition of test brick samples from illite and chlorite rich clay with pore forming additives (Tiszavasvári, Hungary)" című poszter előadással vett részt a "4. Középeurópai Agyagásványtani Konferencián" (4th MECC'08) a lengyelországi Zakopanéban.

szeptember 11-14.

Kristály Ferenc a "Chromites from serpentinites of Ielova Metamorphic Sequence (South Carpathians, Romania)" című (társszerző Luminita Zaharia, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia) és az "Ammonium sulphates from waste dumps of coal beds at Komló and Pécs-Vasas, Mecsek Mts., South Hungary" című (társszerző Szakáll Sándor, Miskolci Egyetem) poszter előadásokkal vett részt a "2. Közép-európai Ásványtan Konferencián" (2nd CEMC) a lengyelországi Szklarska Porebán. Szakáll Sándor ezen felül még egy poszterrel volt jelen ugyanott "Minerals of the rosasite-zincrosasite series from the Andrássy-I. mine, Rudabánya, Hungary: The zincrosasite problem" címen (társszerzők: Fehér Béla és Simona Bigi) .

szeptember 5.

EXPLOREMIN címen oktatási hálózat létrehozására nyújtottunk be pályázatot az EU FP7 keretprogram PEOPLE alprogramjához.

A tanszék munkatársai a tanévnyitó értekezleten köszöntötték Dr. Somfai Attila professor emeritust, aki 50 éve kapta meg diplomáját egyetemünkön.

2008. augusztusi események


augusztus 29.

Németh Norbert, Mádai Ferenc és Szakáll Sándor újrarendezte a kőzetrendszertani kiállítás metamorf részét.

augusztus 6-14.

Kristály Ferenc szóbeli előadást tartott a 33. Nemzetközi Földtan Kongresszuson (33th IGC) Oslóban (Norvégia) "Paragenesis of rare calcium-silicates from tertiary basalts of Racos (Romania)" címmel.

2008. júliusi események


július 30.

A spanyolországi Oviedoi Egyetemmel nyújtott be pályázatot Földessy János a spanyol-magyar TéT alap kiírására.

július 4.

Négyhetes nyári gyakorlatát 3 ötödéves diákunk kezdte meg a tanszéken, akik a rudabányai terepi munkákba kapcsolódtak be.

Dobos Tímea, Csuhanics Balázs és Gaburi Imre 1-1 hónapos nyári gyakorlatát töltötte az Ásványtani-Kőzettani Intézeti Tanszéken. Ennek során TDK-val és diplomamunkával kapcsolatos munkákat végeztek (terepi és labormunkák).

július 2.

Az intézet munkatársai a tanévet Tornaszentjakabon, Less György birtokán zárták baráti összejövetellel.

július 1.

Móricz Ferenc hallgatónk Leonardo ösztöndíjjal Norvégiában végezte szakmai gyakorlatát a Kjeoy Research and Education Centre-ben.

2008. júniusi események


június 25.

Sor került Szabó Attila, a Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék tanszéki mérnöke "Hulladéklerakók aktuális kérdései" című értekezésének műhelyvitájára, ahol az értekezést nyilvános vitára alkalmasnak találták. A jelölt témavezetője Dr. Némedi Varga Zoltán, a vita vezetője Dr. Földessy János volt.

június 23.

Kertész Botond, tanszékünk volt doktorandusz hallgatója sikerrel védte meg "Nummulitesek biometriai alapon felállított fejlődési sorainak alkalmazása a paleogén rétegtanban" című PhD értekezését. Témavezetője Dr. Less György, a bíráló bizottság elnöke Dr. Bérczi István, a bírálók Dr. Némedi Varga Zoltán és Kecskeméti Tibor voltak.

június 11.

Négy hallgató védte meg eredményesen diplomamunkáját, és tette le sikerrel a záróvizsgát a geológus szakirányon: Lukács Adrienn, Majoros Péter, Pikhely Viktória és Sós Péter. A diplomamunkák a következő címeken készültek:

2008. májusi események


május 30.

Az intézet a spanyolországi Universidad de Oviedo Bányászati Tanszékével nyújtott be pályázatot a spanyol-magyar TéT alap kiírására.

május 26.

Az oktatói értekezleten az intézet kollektívája titkos szavazással úgy döntött, hogy támogatja Zajzon Norbert (eddig tanszéki mérnök) tudományos munkatársi és Kristály Ferenc (eddig doktorandusz hallgató) tudományos segédmunkatársi pályázatát.

május 10.

Az országházban a MTESZ megrendezte a Műszaki Értelmiség Napja hagyományos ünnepi ülését, amelyen az intézetünket (és karunkat) Mádai Ferenc és Németh Norbert képviselték.

május 7.

A MOL Rt. által szervezett "freshhh2008" nemzetközi, on-line vetélkedő döntő fordulójában, Budapesten karunk hallgatóiból álló 3 fős csapat szerezte meg a győzelmet, akiknek felkészülését és döntőbe jutását intézetünk oktatói is segítették.

.

2008. áprilisi események


április 24-25.

A CETEG (Közép-Európai Tektonikai Csoport) 6. konferenciáját a szlovákiai Upohlavban rendezték meg. Intézetünk részéről Németh Norbert vett részt a "Contribution to the understanding of the structural frames of the Rudabánya mineralization, NE Hungary" című poszter bemutatásával, melynek társszerzői Földessy János és Kupi László voltak.

április 21.

A Magyarhoni Földtani Társulat Észak-magyarországi területi szervezete konferenciát rendezett a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában a "Recsk and Lahóca - Geology of an ore complex" című, angol nyelvű tanulmánykötet bemutatására. Az intézet részéről Földessy János, Less György, Zelenka Tibor tartottak előadásokat.

március 31. - április 2.

A karra és ezen belül intézetünkbe is norvég vendégek látogattak a Trondheimi Egyetemről.

2008. márciusi események


március 28-29.

Az Ifjú Szakemberek Ankétján (Baja, Duna hotel) Szakáll Sándor zsűritagként vett részt, Paripás Anikó Noémi pedig itt is előadta "Mecseki széntelepek magmás benyomulások okozta felfűtésének modellezése Heat3D szoftverrel" című munkáját.

március 28.

Megkezdődött a hagyományos EGEC kurzus miskolci képzési szakasza; az első héten környezetföldtani előadások és hasonló témájú tanulmányi kirándulások kerültek sorra Földessy János, Hartai Éva és Németh Norbert vezetésével.

március 20-21.

Az egyetem hagyományos MicroCad konferenciáján Földessy János szekcióelnökként vett részt a "Non-Conventional Energy Resources - Research and Utilization" szekcióban. A konferencia keretében ukrán vendégek látogatták meg az intézetet.

március 14-16.

Hallgatóink 5 fős csapata vett részt az American Association of Petroleum Geologists szervezésében megrendezett kőolajföldtani vetélkedő prágai elődöntőjén. Bár csapatunk nem jutott tovább, hatalmas tapasztalatot szerzett az intenzív felkészülés három hónapjában, melyet Bérczi István és Földessy János irányítottak.

március 11.

A Földtan-Teleptani Intézeti Tanszék gondozásában, Hartai Éva és Földessy János szerkesztésében megjelent a "Recsk and Lahóca - Geology of an ore complex" című, angol nyelvű tanulmánykötet.

március 8-9.

A hagyományos 26. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál a korábbiakhoz hasonlóan nagy nemzetközi érdeklődést vonzott. A főszervező Mádai Ferenc volt. A rendezvény alkalmából jelent meg az intézet gondozásában a Miskolci Egyetem Közleményei sorozat 74. kötete az alkalmazott ásvány- és kőzettan témakörébe vágó tanulmányokkal, Szakáll Sándor szerkesztésében.

március 6-7.

A Szegedi Egyetem Ásványtani Tanszékének 50 éves jubileumára meghívták intézetünket; Hartai Éva, Földessy János, Less György és Szakáll Sándor utazott el a látogatásra.

március 6.

Részt veszünk a geotermikus szakmérnöki továbbképzésben "Speciális földtan" tárgy oktatásával, melynek első előadását Németh Norbert tartotta, a továbbiakat Földessy János.

2008. februári események


február 25.

Az intézet adminisztrátoraként Demcsikné Varga Eszter vette át a kisgyermekét otthon gondozó Szászné Kovács Katalin helyét.

február 23-24.

A miskolci Kocsonyafesztivál programjai között szerepelt a "Díszítőkövek Miskolc belvárosában" séta Mádai Ferenc vezetésével.

február 22-23.

Szakáll Sándor és Mádai Ferenc az ELTE-n megrendezett IMA-Consortium megbeszélésen vett részt.

február 12.

Az RWE német energiaipari cég DEA kőolajtermelő vállalata tartott szakmai napot az egyetemen, melynek házigazdái Földessy János és Tihanyi László professzorok voltak. A vállalatnál nyári üzemi gyakorlatra, ösztöndíjas kutatásra és távlatban tartós foglalkoztatásra van lehetőség.

február 11.

Megkezdtük a 2007/08. tanév II. félévét.

február 8.

Földessy János az encsi Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskolában tartott előadást a Hidroglóbusz vetélkedő keretében.

február 5.

Szakáll Sándor a berettyóújfalui Arany János Gimnázium és Szakközépiskolában tartott előadást a Hidroglóbusz vetélkedő keretében.

2008. januári események


január 22.

Intézetünk a Bányászati és Geotechnikai Intézettel közösen lépett konzorciumi együttműködésre a NORDA regionális fejlesztési ügynökséggel a holland vezetésű Post-mining Interreg NC projektben.

január 20.

Intézetünk 2,5 millió forintos támogatást nyert az Apponyi program keretében benyújtott projektjére, amelyet középiskolai vetélkedőkkel és diákkonferenciával kapcsolatos költségek fedezésére fordíthatunk.

január 18.

Hartai Éva, Szakáll Sándor, Zajzon Norbert és Kristály Ferenc részt vett a hagyományos balatonfüredi téli ásványtani iskolán.

január 10.

Mádai Ferenc részt vett a Bécsben megrendezett SAFE MANMIN két napos szemináriumán.

január 7.

Dr. Aydin Aras török mineralógus megbeszélést folytatott Földessy Jánossal és Mádai Viktorral az intézet, az MTA és a TÜBITAK közös kutatási projektjének előkészítésére.

A Földtan-Teleptani Tanszéken végzett geológusmérnök-hallgatók, 2008


Lukács Adrienn
Majoros Péter
Pikhely Viktória
Sós Péter

kalapács