földgömbFöldtan-Teleptani Intézeti Tanszék
Miskolci Egyetemegyetemi címerMűszaki Földtudományi Kar
-----
-->

Végzett hallgatók névsora

2009. decemberi események


december 15.

Exploremin néven oktatási hálózat-építési projekt javaslatot nyújtott be koordinátorként Földessy János az EU FP7 Marie Curie 2010-ITN-People alprogram kiírására. A tervezet a bányászati képzés legfelső PhD szintjének európai összehangolására készült. A javasolt többéves együttműködés keretében az ipari partnerek által felvetett és támogatott ipari kutatási témák valósulnak majd meg a résztvevő egyetemeken a projekt három éves futamideje alatt. A konzorcium 20 résztvevője között a magyar ipari és egyetemi partner mellett svéd, lengyel, román, osztrák, német, francia, spanyol, dél-afrikai szervezetek szerepelnek. A 100 %-ban EU támogatás mellett tervezett projekt várható összköltsége 3,6 millió euro.

december 10.

Félévzáró kirándulást rendeztünk Hegyaljára az Intézet dolgozóival. Tállyán megtekintettük Encsy György kőzet-, ásvány- és fosszíliagyűjteményét, majd megvacsoráztunk és bort kóstoltunk az egyik helyi pincészetben.

december 9.

Megjelent a Miskolci Egyetemi Közleményei sorozat 78. köteteként a "Telkibánya földtana" (Telkibánya geology) angol nyelvű cikkgyűjtemény, melyben kilenc tanulmány látott napvilágot 18 szerző tollából. A kiadó Miskolci Egyetem Kutatói mellett a létrehozásban több más kutatóintézet és egyetem (Kassai Műszaki Egyetem, ELTE, NYF), illetve vállalat (Geokom, Geomontán) szakemberei működtek közre. A 193 oldalas kötet első tanulmánya a lelőhely bányászatának történetét mutatja be (szerzője Benke Tamás). Ezt Szakáll Sándor dolgozata követi a lelőhely jellemző ércásványainak jellegeiről. A harmadik munka a Földtani felépítés és az ércképződés idő- és térbeli kapcsolatát taglalja (Molnár Ferenc, Zelenka Tibor, Pécskay Zoltán). Zelenka Tibor és Horváth János leletmentő feltáró munkái összegzése olvasható a Telkibányai telérek jellemzése című tanulmányukban. Ötödikként a földtani jellegek és a mérhető geofizikai paraméterek összegzéséről olvashatunk Kiss János és Zelenka Tibor jóvoltából. A Kassai Egyetem szerkezetföltani felmérésének eredményét olvashatjuk Sasvári Tibor és Julián Kondela cikkében. A 2004-2005. évi Phare CBC projektünk keretében végzett környezetföldtani felmérés eredményeit mutatja be Hartai Éva, Zelenka Tibor és Földessy János cikke. A két legutóbbi érckutatási program irányítói: Zelenka Tibor, Földessy János és Komlóssy György a modern idők nyersanyagkutatás-történetét foglalták össze. Végül Szepesi János tanulmánya zárja a kötetet a terület értékes nemfémes ásványi anyagának, a perlitnek a földtani jellemzéséről. A kötet egységes nyelvi szintje, a tanulmányok átlátható felépítése, az ábrák és adatanyag egységesítése a szerkesztők: Németh Norbert és Hartai Éva gondos keze nyomát dicsérik. A kötet megjelentetését a ME Műszaki Földtudományi Kar és az MTA X. osztály által nyújtott anyagi támogatásból tudtuk fedezni. A munka a második darabja egy olyan tervezett sorozatnak, amely a magyarországi ásványi nyersanyag lelőhelyek földtani ismeretének mai állásáról kíván számot adni.

2009. novemberi események


november 17.

A széndioxid-befogási és -tárolási rövid kurzus harmadik, befejező előadása újra Földessy János irányításával és tolmácsolásával zajlott. Az előadó, Dr. Thomas Thielemann (RWE Power AG, Németország) CO2 sequestration R+D - CCS capacity of Europe címen tartott előadást.

november 9.

A széndioxid-befogási és -tárolási rövid kurzus második előadására került sor Földessy János irányításával és tolmácsolásával. Az előadást Jorge Loredo Perez (Oviedói Egyetem, Spanyolország) tartotta CO2 sequestration research - activities and results in Spain címen.

november 6-7.

Sor került a 3. Földtudományi Diákkonferenciára a Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztálya, valamint a Műszaki Földtudományi Kar rendezésében. A főszervező hagyományosan Hartai Éva volt. A konferencián 4 felkért előadó és 22 diák vagy diákcsoport tartott előadást.

az A szekció zsűrije
Az A szekció zsűrije: Bíróné dr. Kircsi Andrea, Dr. Bobok Elemér és Szunyog István; mögöttük a hallgatóság

2009. októberi események


október 26.

Karunk három meghívott előadásból álló, angol nyelvű rövid kurzust rendezett hallgatóink és a B.A.Z. Megyei Mérnökkamara tagjai számára a széndioxid-befogás és -tárolás témakörében, melynek házigazdája Földessy János volt. Az első előadást John Kaldi (Adelaide-i Egyetem, Ausztrália), az AAPG előadója tartotta Carbon capture and geological storage: What are the big issues and opportunities? címmel.

október 22.

Megrendeztük Éleslövészet: gyakorlaton az iparban címmel az intézet által nyári gyakorlatra küldött diákok hagyományos beszámolóját. Szabó Erika Angyalka és Kiss Anett a krétai, chaniai "Advanced Clay Short Course"-on vett részt. Lux Marcell a MOL szolnoki Eurázsiai Kutatási Projektek divíziójánál készítette elő diplomamunkáját. Czeglédi Balázs a gyögyösoroszi Károly-altáró Rotaqua Kft. által végzett érckutatási kőzetminta-gyűjtésében vett részt. Benkó Rita Zsuzsanna a MOL kútvizsgálati felügyelőségénél végzett különféle feladatokat. Boros Andrea a Rotaqua Kft. rudabányai érckutatási talajmintavételezés geokémiai eredményeinek statisztikai értékelésén dolgozott. Seregi Ferenc a Calamites Kft.-nél a nagymányoki kőszénterület kutatásában vett részt. Gaburi Imre a Mátrai Erőmű Zrt-nél dolgozott. Móricz Ferenc a norvég Kjeoy Research Centre-ben folytatta korábban elkezdett geokémiai elemzési tevékenységét. Valamennyien számos szép szakmai és egyéb élményről meséltek a megjelentek számára.

október 11-13.

A VII. Országos Anyagtudományi Konferencián, Balatonkenesén intézetünket Kristály Ferenc képviselte a Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszék munkatársaival közösen folytatott téglaipari kutatás eredményeivel. A következő előadásokban volt társszerző:

október 8.

A Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézete, a Magyarhoni Földtani Társulat Észak-magyarországi Területi Szervezete, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága Bányászati-Földtudományi-Környezettudományi Szakbizottsága és a MOL Nyrt. 2009. október 8-án közös előadóülést tartott Olajipar és földtudományi mérnöki képzésünk címmel Dr. Somfai Attila, a MOL egykori vezető geológusa, a Miskolci Egyetem nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára, professzor emeritusz 75. születésnapja tiszteletére. Az ülés helyszíne az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság székháza volt. Somfai Attila professzor életútját Dr. Földessy János, a ME Ásványtani-Földtani Intézet igazgatója foglalta össze. Dr. Bérczi István, MOL elnöki főtanácsadó "Az olajipar helyzete a világban" címmel tartott bevezető előadást. "Alternatív energiaforrások - valódi alternatíva?" volt a címe és témája Dr. Tihanyi László, a ME Olaj- és Gázipari Intézet igazgatója, a Műszaki Földtudományi Kar dékánja előadásának. Sőreg Viktor, a MOL eurázsiai kutatási igazgatója "Hazai kőolajtermelésünk kilátásairól" tartott részletes összefoglalót. Végül Dr. Földessy János adott képet az Ásványtani-Földtani Intézet szerepéről a földtudományimérnök-képzésben. Az előadásokat köszöntők követték, majd a rendezők fogadást adtak az ünnepelt és a vendégek tiszteletére. A rendezvényen 53-an vettek részt.

2009. szeptemberi események


szeptember 25.

A Kutatók Éjszakája miskolci rendezvényeinek sorában Földessy János hagyományos kocsmai expozéja a Kortyolda sörözőben az idén Skandinávia - utazás a jövő bányászatába címet kapta.

szeptember 23.

Lezajlott az AAPG (Kőlajgeológusok Amerikai Egyesülete) helyi diáktagozatának első alakuló ülése. A szervezésért Kiss Anett és Lux Marcell BScföldtudományi mérnök hallgatókat illeti köszönet. Az ülés 14 résztvevője elhatározta az AAPG-be belépést és a diáktagozat létrehozását. A tagozat vezető tanára Földessy János professzor. A tagozat következő rendezvénye a Somfai Attila professzor úr 75. születésnapjára rendezett konferencia lesz.

szeptember 18.

Szépkorúak Akadémiája néven egyéves képzés indult szeptember 18-án a Miskolci Egyetem és a Minőies Alapítvány szervezésében. A szervezés fő koordinátora Hajdúné Molnár Katalin nyugalmazott egyetemi docens, intézetünk oktatója. Diák lehet mindenki, aki betöltötte 50. életévét és legalább érettségivel rendelkezik. Az előadásokat az egyetem hét kara és a Zeneművészeti Intézet tartja az egyetem központi épületében. A beiratkozott 102 hallgató az oktatás végeztével részvételi tanúsítványt kap. Földessy János professzor az első napon tartott előadást a Föld, az anyagok, az élet keletkezéséről, a földtörténeti időről.

2009. augusztusi események


augusztus 23 - szeptember 2.

Az Economic and environmental importance of clays című Erasmus rövid kurzuson Kristály Ferenc három előadással képviselte intézetünket:

2009. júliusi események


július 20-24.

Less György látogatást tett Moszkvában, a Vernadszkij Geológiai Múzeumban, ahol Je. Ju. Zakrevszkaja orosz kutatóval az észak-kaukázusi, adige-magasföldi Gubsz folyó paleogén szelvényének nagyforaminiferáit vizsgálták.

július 7-12.

Less György látogatást tett a hollandiai Leidenben, ahol a Naturalis Természettudományi Múzeumban W.J.M. van der Weijden 1940-es Discocyclina-monográfiájának anyagát reambulálta.

2009. júniusi események


június 23-26.

Földessy János előadást tartott (János Földessy, Norbert Németh, Anita Gerges, László Kupi, Szabolcs Tóth: Re-discovery of a mining district - the Rudabánya (Hungary) base metal mineralization) és poszterrel vett részt (János Földessy, Gyula Maros, László Andrássy, Ferenc Kaposvári, József Dezső: Core imaging and assaying instruments in mineral exploration) a Securing the Future 2009 bányászati konferencián a svédországi Skellefteaban.

június 8.

Egy hallgató védte meg eredményesen diplomamunkáját, és tette le sikerrel a záróvizsgát a geológus szakirányon: Szepesi Melinda. Diplomamunkája címe "Felső-pannóniai folyóvízi összlet üledék- és szénhidrogénföldtani vizsgálata a Makói-árok területén" volt. Egy további vizsgázó nem volt sikeres.

június 4-25.

A Dunántúli-középhegység különböző helyszínein, illetve Tornaszentjakabon zajlott le a Magyar Paleogén Medence és a Trák-medence paleogén képződményeinek összehasonlításával foglalkozó Magyar-Török TéT együttműködési projekt zárótalálkozója, melyet magyar részről Dr. Less György vezetett.

2009. májusi események


május 25-26.

A Régészet és segédtudományok találkozót a Miskolci Egyetem Őstörténeti és Régészeti Tanszékének oktatói és hallgatói szervezték, első ízben. A találkozó célja az volt, hogy közelebbi kapcsolatba hozza azokat a szakembereket és hallgatókat, akik régészeti kutatásokkal, valamint azokat segítő, kiegészítő vizsgálatokkal foglalkoznak. Intézetünk munkatársai közül Szakáll Sándor, aki a régészet szakos hallgatóknak Archeometria címen oktat tárgyat a Miskolc Egyetemen, valamint Kristály Ferenc vettek részt előadással:

május 15-16.

Sopronban tartott ünnepélyes Kari Tanácsot a Műszaki Földtudományi Kar. Vendel Miklós emléktáblájánál Földessy János tartott rövid megemlékező beszédet.

május 15.

Intézetünk a Kassai Műszaki Egyetem BERG fakultásával, és Telkibánya önkormányzatával közösen Interreg pályázatot nyert a telkibányai geológiai oktatólétesítmények felújítására (oktatási anyagok, eszközök, infrastruktúra megvalósítására, 5 szintű szakmai gyakorlat szervezésére).

május 14-15.

Less György részt vett a Közép-európai Tektonikai Csoport (CETEG) éves találkozóján, Pécsett, ahol előadást tartott az alábbi társszerzőkkel és címmel: Gy. Less, M. Báldi-Beke, K. Benedek, L. Fodor, J. Földessy, S. Pálfalvi & T. Zelenka: Age revision and paleogeographic significance of the Recsk volcano (NE Hungary)

május 5.

A MTA közgyűlésén Földessy Jánost közgyűlési képviselővé választották.

május 5.

A Magyarhoni Földtani Társulat és a Diósgyőrért Alapítvány közös rendezésében, Hajdúné Molnár Katalin elnökletével megtartott lillafüredi konferencián Németh Norbert tartott előadást a Garadna-völgy földtani értékeiről.

május 3-13.

Előadásokkal, 3 terepgyakorlattal és egy laborgyakorlattal lezajlott az EGEC (European Geotechnical and Environmental Course) intézetünk által tartott része. A kurzus miskolci szakaszának lezártakor a halllgatói értékelések igen kedvezőek voltak.

2009. áprilisi események


április 30.

Megkezdődött az EGEC (European Geotechnical and Environmental Course) MSc programjának környezetföldtani kurzusa az intézet oktatónak részvételével. A kurzuson 11 országból 17 hallgató vett részt. Az intézet a kőzet eredetű bányavíz-savasodás és a széndioxid-betározás témáit emelte ki a kurzus anyagaként.

április 26.

Földessy János a Föld Napja alkalmából a Városi Pedagógiai Intézetben a környezettanároknak tartott előadást "Kincseink kéznyújtásnyira" címen a régió ásványinyersanyag-kincseiről.

április 25.

Az intézet az Oviedoi Egyetem Bányászati Tanszékével közösen két éves TÉT együttműködési pályázatot nyert. Ennek keretében Asturias egyik színesércbányájának, illetve Rudabánya ércelőfordulásának kőzet eredetű bányavíz-savasodási problémáit vizsgálják. Az intézeti koordinátor Földessy János.

április 20.

Az intézet a Kassai Műszaki Egyetem BERG fakultásával, és Telkibánya önkormányzatával közösen pályázatot nyert a Telkibányai Terepi Oktatópark létrehozására, amely a földtudományi képzés több szintjén kínál gyakorlati képzési lehetőséget. A pályázat főkoordinátora Hartai Éva.

április 11-15.

Less György részt vett a 62. Török Földtani Kongresszuson, ahol a „Tertiary Larger Foraminifera: Evolution, Biostratigraphy, Palaeoecology and Palaeobiogeography” elnevezésű szekció társelnöke volt. Ezen belül 1 előadást tartott (Bartonian-Priabonian Larger foraminiferal Events in the Western Tethys címmel, Ercan Özcan társszerzővel), 3 továbbiban társszerzőként vett részt és 2 posztert állított ki.

április 7-9.

Az OTDK Fizika-Földtudományok-Matematika szekciójában, Szombathelyen 2. díjat nyert Paripás Anikó Noémi ötödéves hallgató "Mecseki széntelepek magmás benyomulások okozta felfűtésének modellezése Heat 3D szoftverrel" című dolgozata és előadása. Konzulensei Földessy János és Fuchs Péter voltak. Különdíjat kapott még Lux Marcell (konzulens: Földessy János) és Dobos Tímea (konzulens: Szakáll Sándor).

április 4.

Rudabányán zajlott a II. éves B.Sc földtudományi szakos hallgatók terepgyakorlata, egybekötve a Magyarhoni Földtani Társulat "Van új a nap alatt - új felfedezések küszöbén Rudabánya" című előadóülését követő terepi kirádulással. A résztvvevők száma 70 fölött volt.

2009. márciusi események


március 27-28.

Hartai Éva kísérőként vett részt Prágában az AAPG Imperial Barrel Award európai versenyén az egyetem ötfős diákcsapata mellett, amely egy kivétellel karunk harmadéves BSc hallgatóiból állt.

március 26-28.

Less György és Németh Norbert részt vettek a Magyarhoni Földtani Társulat és a Szerb Földtani Társulat Fruska gorai (Vajdaság, Szerbia) kirándulásán, ahol helyi szakemberek vezetésével megtekintették a hegység különféle kőzeteinek feltárásait. A mezozoos kőzetanyag részben a Rudabányai-hegység formációihoz hasonlít.

március 20.

Dr. Less Györgyöt a Magyarhoni Földtani Társulat 157. rendes, évi, tisztújító közgyűlésén Koch Antal Emlékéremmel tüntették ki a Bükk hegység földtana című monográfiáért, illetve a Bükk hegység 1:50000-es méretarányú földtani térképéért.

március 7.

Az idén is nagy sikerrel zajlott le a gyűjtők és a tudományos kutatók hagyományos találkozója, a Miskolci Ásványfesztivál. Szervezésében Mádai Ferenc vezetésével az Ásványtani-Kőzettani Intézeti Tanszék munkatársai vettek részt.

március 6.

Van új a nap alatt - új felfedezések küszöbén Rudabánya címmel tartott közös konferenciát a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Ásványtani-Földtani Intézete, az MTA MAB Bányászati - Földtudományi - Környezettudományi Szakbizottsága, a Magyarhoni Földtani Társulat Észak-Magyarországi Területi Szervezete, a Magyar Mérnökkamara megyei szervezete, a Rotaqua Kft. és a Pólus Kincs Zrt. a Miskolci Egyetemen.
A konferencia iránt olyan nagy előzetes érdeklődés mutatkozott, hogy az egyetem egyik legnagyobb előadóját kellett igénybevenni a konferenciára. A rendezvényen végül több mint 150 résztvevő volt jelen. Közöttük volt Szobota Lajos, a város polgármestere, valamint Hernyák Gábor és Harnos János, a bezárt ércbányák egykori földtani szolgálatának nyugdíjas szakemberei.

Az előadóülés hallgatói
Az előadóülés hallgatói

Az eseményt dr. Bőhm József, a Kar dékánja nyitotta meg. Földessy János a 2007-ben kezdődő kutatási projekt indítékairól, gazdasági eredményeiről, Hadobás Sándor (Rudabányai Bányászattörténeti Múzeum) a bányászat történetéről tartott bevezető előadást. Less György a terület nagyszerkezeti kapcsolatait mutatta be. Földessy János a helyi földtani és szerkezeti viszonyokról, Kupi László az ércesedési szakaszokról és a keletkezési modellről alkotott munkaközi képről adott ismertetőt.
A következő blokkban a geokémiai kutatások eredményeiről Gerges Anita számolt be. Földessy János a kolorimetriás terepi módszerek alkalmazását mutatta be a higany- és cinkdúsulások terepi kimutatásának példáin. Szakáll Sándor az ezüst előfordulásának ásványtani hátterét világította meg. Maros Gyula azokról a kisérletekről adott számot, amelyet az IMAGEO magszkenner - spektrométer rudabányai, érckutatási alkalmazásával végeztek. Az előadássorozatot Varga István előadása zárta a Póluskincs Zrt. képviseletében, a Baritmix termékekből készítendő nehézbeton-technológiák bemutatásával.
A 2007 óta folyó kutatások a rudabányai lelőhely színesfémérc-potenciáljának felderítésére irányulnak, és jelentős Cu-Pb-Zn-Ag ércesedés felderítéséhez vezettek. A kutatások immár az úgynevezett előkészítési szakasszal folytatódnak, és kapcsolódnak az ércbányászat melléktermékeinek tekitnhető egyéb hasznonanyagok - pl. a barit - felhasználására párhuzamosan folyó kutatásokkal.

2009. februári események


február 26.

Geológus szakestélyt tartottak a Földtudományi szakos hallgatók a hejőcsabai Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

február 20-21.

Az ELTE TTK-n az IMA 2010 konferencia nemzetközi előkészítő bizottsági ülésén vett részt Szakáll Sándor és Mádai Ferenc. A bizottság elfogadta egy a bányászati hulladékok vizsgálati módszereivel foglalkozó workshop javaslatát, mely az IMA 2010 szatellit rendezvényeként kerül megrendezésre. A workshop-ot Mádai Ferenc és Ingar Walder (Kyeoj Research and Education Centre) koordinálja.

február 13.

A középtávú MOL-ME együttműködés részleteiről folyt megbeszélés a Karon. Az intézet az együttműködés egyik egyetemi bázisa lehet.

február 9.

Megkezdődött a 2008/9 tanév második félévének oktatási időszaka.

február 3.

Földessy János a szlovákiai Privigyén (Prievidzán) résztvett a szlovákiai szénbányák által szervezett FP7 konzorcium egyeztető megbeszélésén, egy földalatti szénelgázosítási projekt pályázatának előkészítésével kapcsolatban.

2009. januári események


január 30.

A tavalyi Fressh vetélkedőn győztes 3. éves Földtudományi BSc hallgatók köré épült kőolajföldtanos csapat indul az idei AAPG vetélkedőn, amelynek európai selejtezője Prágában lesz március végén. Az egyetemi felkészítést Földessy János és Hartai Éva koordinálja. A feladat egy alaszkai olajterület adatainak kiértékelése, bemutatása, és kutatási javaslat készítése.

január 23-24.

Mádai Ferenc Delftben részt vett a FEMP irányító testületének munkaértekezletén. Az ERASMUS MUNDUS képzésben részt vevő hallgatók március 20-án érkeznek karunkra. Megújításra került a Környezetföldtan-Környezetgeofizika tárgy tematikája.

január 20.

Évnyitó baráti összejövetelt tartottunk Földessy János tapolcai otthonában.

január 19-20.

Mádai Ferenc Oslóban részt vett a CEN TC292/WG8 munkaértekezleten, a bányászati hulladékok vizsgálati módszereinek egységesítése témában.

január 3.

Megtartottuk első ezévi intézeti értekezletünket.

A Földtan-Teleptani Tanszéken végzett geológusmérnök-hallgató, 2009


Szepesi Melinda

kalapács