földgömbFöldtan-Teleptani Intézeti Tanszék
Miskolci Egyetemegyetemi címerMűszaki Földtudományi Kar
-----
-->

Interneten elérhető oktatási anyagok

-->

PhD képzés

-->

A tanszék által gondozott diplomamunkák

Részletes órarend tanulócsoportonként
További információk a Neptunban

A Tanszék által oktatott tárgyak

Tárgy neve

Tárgyjegyző

BSc képzés


MFFTT600662 Földtudományi praktikum 1.

Dr. Németh Norbert

MFFTT601272 Földtudományi praktikum 2.

Dr. Németh Norbert

MFFTT600120 Geológia

Dr. Hartai Éva

MFFTT600457 Környezetföldtan

Dr. Hartai Éva

MFFTT600231 Magyarország földtana

Dr. Less György

MFFTT600341 Nyersanyagkutatás

Dr. Földessy János

MFFTT600863 Távérzékelés

Dr. Németh Norbert

MFFTT600962 Távérzékelés

Dr. Németh Norbert

MFFTT600552 Történeti földtan

Dr. Less György

Régi kreditrendszerű képzés


Agrogeológia

Dr. Kuti László

Alkalmazott földtan

Dr. Hartai Éva

Általános földtan

Dr. Földessy János

Ásványinyersanyag-előfordulások

Dr. Földessy János

Ásványinyersanyag-politika

Dr. Mádai Ferenc

Ásványvagyonbecslési praktikum

Dr. Földessy János

Ásványvagyon-gazdálkodás

Dr. Mádai Ferenc

Biosztratigráfia

Dr. Less György

Földtani alapismeretek

Dr. Hartai Éva

Földtani alapok

Dr. Hartai Éva

Földtani észlelési gyakorlatok

Dr. Németh Norbert

Földtani térképezés

Dr. Less György

Földtani természetvédelem

Bihari György

Geokémia

Dr. Szakáll Sándor

Kőolajföldtan

Dr. Somfai Attila

Kőolajföldtani praktikum

Dr. Somfai Attila

Környezetföldtan

Hajdúné Dr. Molnár Katalin

Környezetföldtani esettanulmányok

Dr. Németh Norbert

Kőszénföldtan

Dr. Némedi Varga Zoltán

Magmás teleptan (Ércteleptan)

Dr. Zelenka Tibor

Magyarország környezetének földtana

Dr. Less György

Magyarország regionális földtana

Dr. Less György

Magyarország történeti földtana

Dr. Less György

Nyersanyagkutatás

Dr. Földessy János

Nyersanyagkutatás szerkezetföldtani vonatkozásai

Dr. Sasvári Tibor

Számítógépes adatfeldolgozás

Fuchs Péter

Szedimentológiai praktikum

Hajdúné Dr. Molnár Katalin

Szeizmosztratigráfia

Dr. Pogácsás György

Szerkezeti földtan

Dr. Földessy János

Távérzékelés

Dr. Zelenka Tibor

Teleptani alapok

Dr. Hartai Éva

Természeti erőforrás kutatás

Dr. Zelenka Tibor

Történeti földtan

Dr. Less György

Üledékföldtan

Dr. Somfai Attila

Üledékes és metamorf teleptan (Nemércek teleptana)

Dr. Földessy János

Mineral exploration

Dr. Földessy János

Mineral resources

Dr. Földessy János

Weben elérhető oktatási anyagok

Dr. Hartai Éva: Földtani alapok. Bevezetés az általános, a szerkezeti és a történeti földtanba

Dr. Hartai Éva: Teleptani alapok

Dr. Hartai Éva: Magyarország földtana

Dr. Hartai Éva: Geológia, alapszintű ismeretek témakörei

Dr. Hartai Éva: Carbon dioxide storage in geological reservoirs

Dr. Less György: Magyarország földtana (doc formátumban letölthető)

Dr. Németh Norbert: Útmutató kézipéldányok alapján végzett kőzetleírások készítéséhez

Dr. Németh Norbert: A vetőkarcoktól az egykori feszültségekig

PhD képzés

Tématerület: Alkalmazott földtani és hidrogeológiai kutatások
Tématerület-vezető: Dr. Somfai Attila

A tématerület azokat a földtani feladatokat foglalja magába, amelyek a felszíni, felszínközeli vagy az egyre nagyobb mélységekkel és bonyolult szerkezeti viszonyokkal jellemezhető szilárd ásványinyersanyag-előfordulások, ill. szénhidrogéntároló területek kutatásával, feltárásával és hasznosításával kapcsolatosak. Különös hangsúlyt helyez a környezetföldtani vonatkozásokra és átfogja azokat a hidrogeológiai és mérnökgeológiai feladatokat, amelyek a felszíni és a felszín alatti vízkészletek megismerésével, a velük való gazdálkodással, a vízbányászattal, a víztermeléssel, a víztárolással, vízelosztással, víztisztítással, vízszintsüllyesztéssel, az alapozásokkal és a bányavízvédelemmel, illetve a bányák, mélyépítések, felszíni létesítmények (víztárolók, utak, vasutak stb.) műszaki földtani előkészítésével, a bányászati és egyéb földtani létesítmények földtani környezetének vizsgálatával kapcsolatosak. E vizsgálatok során részletesen vizsgálja a földtani környezet és az antropogén beavatkozások (ipartelepítés, építésihulladék-elhelyezés stb.) kölcsönhatásait.

A tanszék oktatói által vezetett témák:

Téma címe

Témavezető

Üledékes és vulkáni eredetű képződmények szerkezetföldtani, rétegtani, üledékföldtani, őskörnyezeti és környezetföldtani vizsgálata

Hajdúné dr. Molnár Katalin
Dr. Less György

Szénhidrogén-genetikai és/vagy migrációs folyamatok kutatása, medenceanalízis

Dr. Somfai Attila

Pleisztocén és holocén ősföldrajzi kutatások

Hajdúné dr. Molnár Katalin
Dr. Ringer Árpád

Hasznosítható szilárd ásványi nyersanyagok komplex kutatása

Dr. Földessy János

A tanszék által gondozott diplomamunkák

Hallgató és szakja

Diplomamunka címe

2012
Nádasi Endreföldtudományi (BSc)Szulfátredukció ásványtani vizsgálata a Makói-árok mélyebb részén
2011
Boros Gabriellaműszaki földtudományiA Martonyi vasérc-színesérc-előfordulás földtani újraértékelése
Czeglédi Balázsföldtudományi (BSc)Az F-7 fúrás földtani rétegsorának vizsgálata és értelmezése
Kasó Attilaföldtudományi (BSc)A Rudabányai-hegység T11-es kutatófúrás rétegsorának vizsgálata és értelmezése
Nagy Rékaföldtudományi (BSc)A parádfürdői Hegyes-hegyi meddőhányó kőzetsavasodásának vizsgálata és a kifolyó víz elemösszetétele
2010
Boros Andreaműszaki földtudományiA felszíni geokémiai mintavételek adatainak összefoglaló értékelése Rudabánya körzetében
Gaburi Imreműszaki földtudományiÁsványtani és geokémiai vizsgálatok a parádsasvári ércesedés területén
Koncsik Henriettaműszaki földtudományiA miocén összlet szénhidrogénföldtani szerepének vizsgálata Tóalmás környezetében
Lux Marcellföldtudományi (BSc)A Szalonta Homokkő elterjedésének vizsgálata a Darvas-Vésztői-árokban és a Békési-medencében
Móricz Ferencműszaki földtudományiKinetic testing and mineralogical characterization of sulphide wastes from the Oruro deposit (Bolivia)
Nagy Edinaműszaki földtudományiA Paleogén-medence ÉNY-i részén található földgázelőfordulások (Szécsény, Sóshartyán, Mogyoród, Őrszentmiklós) vizsgálata az újabb kutatások tükrében
Pecsenye Péterműszaki földtudományiA felszíni geokémiai mintavételek adatainak összefoglaló értékelése a Közép- és Nyugat-Mátrában
Seregi Ferencműszaki földtudományiA Kelet-Mecsek és Északi Pikkelyének földtani felépítése, valamint a nagymányoki tervezett külfejtés 3D szerkezetföldtani modellje
2009
Büdi Norbertműszaki földtudományiAz Avram Iancu (Bihar hg, Románia) Co-Ni-U érctelep ásványtani vizsgálata
Szepesi Melindaműszaki földtudományiFelső-pannóniai folyóvízi összlet üledék- és szénhidrogénföldtani vizsgálata a Makói-árok területén
2008
Lukács Adriennműszaki földtudományiSilver bearing sulphides in the Rudabánya ore mineralization (angol nyelven)
Majoros Péterműszaki földtudományiAz Aggtelek-Rudabányai- és a Bükk hegység jura korú vulkanitjainak cirkonmorfológiai vizsgálata
Pikhely Viktóriaműszaki földtudományiA Szolnoki flis jellegű képződmények tektonikai vizsgálata Bucsa-Püspökladány térségében 3D-s szeizmikus adatok alapján
Sós Péterműszaki földtudományiEgy komplex mezozóos tárolórendszer továbbkutatás-szempontú rezervoárgeológiai elemzése
Tóth Péterbánya- és geotechnikaiA rudabányai érces meddőhányók haszonanyagtartalma, új vagyonbecslése
2007
Gerges Anitaműszaki földtudományiA mecseki hosszúhetényi terület feketekőszenének kémiai és ásványos összetétele, a földtani környezet és a gázleadóképesség vizsgálata
Rátkai Orsolyaműszaki földtudományiA tóalmási oldalelmozdulási zóna vizsgálata 3D szeizmikus adatok segítségével
Soltész Helgaműszaki földtudományiFolyóvízi képződmények kifejlődésének változása a pannon s.I. folyamán. (Csengele, Algyő és Medgyesbodzás 3D)
2006
Bári Enikőműszaki földtudományiA telkibányai Kánya-hegy és környéke kőzetelváltozási típusainak vizsgálata, különös tekintettel a kálimetaszomatózisra
2004
Czakó Viktóriaműszaki földtudományiA recski terület széndioxidnyomainak értékelése
Kristó Ágneskörnyezet-
mérnöki
A gyöngyösoroszi ércbánya jelenlegi felszíni környezeti állapotának vizsgálata
Paszera Györgyműszaki földtudományiKútvizsgálatok geológiai értelmezése egy magyarországi esettörténet alapján
Popovics Lászlóműszaki földtudományiArka és Korlát községek környékén fellelhető nemérces ásványi nyersanyagok
Vass Emesekörnyezet-
mérnöki
A gyöngyösoroszi flotációs meddőhányó és várható környezeti hatásának elemzése
Vámos Erikaműszaki földtudományiA recski paleogén összlet üledékes képződményeinek kőzettani fáciesviszonyai
2003
Jacsó Zoltánműszaki földtudományiKorszerű kőolajtermelési eljárások szedimentológiai megalapozása
Király Edit Zsuzsaműszaki földtudományiA verpeléti Várhegy vulkáni szerkezete, az ismeretek felhasználása a tudományos ismeretterjesztésben
Nagy Sándorműszaki földtudományiA nyékládházi homok-kavics előfordulás földtani viszonyai
Técsi Andreaműszaki földtudományiAz alsótelekesi gipsz előfordulás földtani és szerkezeti viszonyai
2002
Ferenczi Katalinműszaki földtudományiA Mád környéki zeolitok földtani-teleptani jellege
Mogyorós Péterműszaki földtudományiAz Upponyi-hegység érces nyersanyag-indikációinak teleptani jellemzése
Nagy Viktóriaműszaki földtudományiA Komjáti-medence lignitkutatásának helyzete és eredményei
Tordai Péterműszaki földtudományiA Tokaji-hegységi perlitlelőhelyek földtani-teleptani viszonyai
Valkó A. Ritaműszaki földtudományiA recski kékpala komplex vizsgálata és ércföldtani szerepe
2001
Farkas Enikőműszaki földtudományiA naszályi mészkőbánya földtani újraértékelése és ásványvagyon-számítása
Kertész Botondműszaki földtudományiPaleokarszt jelenségek és esetleges gazdasági jelentőségük a DK-Bükk mezozóos képződményeiben
Kozsely Edinaműszaki földtudományiA telkibányai szubvulkáni andezittestek földtani helyzetének vizsgálata
Páricsi Irénműszaki földtudományiÉszak-magyarországi idomkő és díszítőkő előfordulások s termékeik felhasználása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Szabó Évaműszaki földtudományiHalimba-II/DNy bányaterület földtani felépítése, bányaföldtani értékelése az újabb kutatási eredmények figyelembevételével
Szkibó Istvánműszaki földtudományiValószínűségi módszerrel végzett készletszámítási eljárás alkalmazása a szénhidrogéniparban
Varga Istvánműszaki földtudományiMinőségi változékonyság és technológiai igények összehangolása a naszályi mészkőbányában
2000
Hernádi Jánosmérnök-
informatikus
A recski mélyszinti ércesedés térbeli változékonyságának vizsgálata kiválasztott mintaterület alapján
Németh Norbertműszaki földtudományiKörnyezetföldtani vizsgálatok a Bükk hegységi Garadna-völgyben
1999
Demeter Anikóműszaki földtudományiGyöngyösoroszi környezetföldtani problémái, kockázatelemzés és kármentesítési javaslat
Laukó Ágnesműszaki földtudományiMiskolc-Avas környezetföldtani problémáinak elemzése térinformatikai eszközök alkalmazásával
Séllei Csabaműszaki földtudományiSzénhidrogén migrációs lehetőségek vizsgálata az SM2 eljárás segítségével Gödöllő-Dány-Tura térségében
Bara Andrásmérnök-
informatikus
Szénhidrogén-kutatáshoz kapcsolódó földtani információs adatrendszer fejlesztése
Bánkúti Juditmérnök-
informatikus
A közúti közlekedés által okozott talajvízszennyeződés kockázatának vizsgálata térinformatikai eszközökkel a Wittingaui-medence/Gmündi-öböl déli részén
1998
Debnár Zsuzsannaműszaki földtudományiA vulkanoszedimentek környezetföldtani vizsgálata a Bükk déli előterében
Dunai Mihályműszaki földtudományiA Nagyvisnyó környéki urán- és evaporitkutatások földtani értékelése
Nagy Anitaműszaki földtudományiKörmend és környékének környezetföldtani értékelése
1997
Csizmarik Krisztinaműszaki földtudományiBükkábrányi felső-pannóniai lignittelepek korrelációs szintezése
Gergely Eszterműszaki földtudományiA Miskolc I. bányatelek (Lyukóbánya) keleti területének földtani vizsgálata
1996
Fedor Ferencműszaki földtudományiA Karcag-bucsai terület szénhidrogén-genetikai és -tárolási lehetőségei
Kovács Péterműszaki földtudományiA Békés-szint szénhidrogéntelepei és kutatásuk problémái, lehetőségei a Battonya-pusztaföldvári gerinc keleti szárnyán
Mádai Viktorműszaki földtudományiA felnémeti Berva-völgyi mészkőelőfordulás földtani, ásvány-kőzettani vizsgálata, különös tekintettel a mészkőösszlet szennyezettségére
Varga Veronikaműszaki földtudományiA dubicsányi barnakőszén-terület bányaföldtani viszonyai
1995
Bukó Lászlóműszaki földtudományiA műszerkabinos iszap- gázszelvényezésből származó információk felhasználhatósága a harántolt CH-telepek észlelése, értékelése során
Fetter Zoltánműszaki földtudományiKőzetek szénhidrogén-generáló képességének vizsgálata Rock Eval mérések alapján, a paleogén-medence DNY-i részének fúrásaiban
Varga Gusztávműszaki földtudományiA szári bauxitelőfordulás (Szárhegy I. koncentráció) bányaföldtani és gazdasági értékelése
1994
Fehér Bélaműszaki földtudományiA Hegyesd-diszeli bauxitelőfordulás bauxitföldtani értékelése és kutatási terve
Jobbágy Krisztinaműszaki földtudományiAz alsótelekesi gipsz-anhidrit előfordulás földtani viszonyai és a bányászati tevékenység további irányának kijelölése
Kósik Gáborműszaki földtudományiBükkábrányi külfejtéses bányaüzem, déli bővítés mező lehatárolása és földtani újraértékelése
Králik Lászlóműszaki földtudományiKülfejtési lehetőségek vizsgálata a Kelet-borsodi kőszénmedencében, egy előfordulás részletes értékelése
Margitai Zsoltműszaki földtudományiA nagykanizsai mélyzóna szénhidrogén-képződésének és migrációjának számítógépes modellezése
Szabó Gáborműszaki földtudományiA Hegyesd-diszeli bauxitelőfordulás felhalmozódási törvényszerűségeinek számítógépes vizsgálata
Szabó Lászlóműszaki földtudományiA Vésztői-árok szénhidrogén-generáló szerepének és migrációs lehetőségeinek számítógépes vizsgálata
kalapács