földgömbFöldtan-Teleptani Tanszék
Miskolci Egyetemegyetemi címerMűszaki Földtudományi Kar
-----

A Kárpát-medencei paleogén szerkezetalakulás rekonstrukciója a magmás tevékenység és üledékképződés egyidejű jellemzésével

logo

Az OTKA által támogatott kutatás (T 37619)
2002. február 1. - 2005. december 31.

Témavezető:

Földessy János
Miskolci Egyetem, Földtan-Teleptani Tanszék


-->

A projekt 2002. évi részjelentése

-->

A projekt 2004. évi részjelentése

-->

A projekt zárójelentése

A kutatási program részletes ismertetése éves bontásban, az elérni kívánt cél, illetve a várható eredmény

A paleogén időszakban történt földtani szerkezetfejlődés jobb megértése a Kárpátok kialakulása megismerésének egyik kulcsa is.

Kutatási programunk több olyan részterületet fog össze, amelyeket különállóan részletesen vizsgáltak, de a szakágak elkülönültsége miatt eredményeik összevetése még nem történt meg. Ezek közül a fontosabbak:

A már rendelkezésre álló adatok rendszerezésén túl fel akarjuk használni a recski mélyszinti és lahócai sekélymélységű kutatások minta- és adatbázisát.

A kutatási program fő célja a paleogén szerkezetfejlődés modelljének többoldalú (vulkanológiai, sztratigráfiai) megközelítés alapján történő pontosítása.

A vizsgálatokban geológusok, geofizikusok, paleontológus, petrológus és szerkezetföldtani kutatással foglalkozó szakemberek, valamint két fiatal doktorandusz kutató vesznek részt.

A projekt során megoldandó fontosabb feladatokat és ezek időrendjét az alábbiakban foglaljuk össze:

2002:Összefoglaló irodalmi adatbázis létrehozása. Az elmúlt 30 év publikált és kéziratos publikációinak adatbázisa
2002-2003:Geofizikai és távérzékelési adatok szerkezeti értelmezése. Gravitációs, mágneses, légi-geofizikai és egyéb távérzékelési adatok összefoglaló szerkezeti értékelése
2002-2004:Paleogén medence képződmények fúrási adatainak kigyűjtése és felhasználása az összefogó értékeléshez
2003-2004:Vulkáni-üledékes rétegsorok sztratigráfiai értékelése. Vitás határfelületek vizsgálata geofizikai módszerekkel.
2003-2005:A vulkáni komplexumok összehasonlító elemzése, kiegészítő kőzettani vizsgálatai és radiometrikus kor vizsgálatai.

Az eredményeket a projekt web-oldalán, rész-jelentésekben, valamint referált folyóiratokban publikációként, tudományos konferenciákon előadások, poszter formájában adjuk közre.

A kutatás résztvevői

Témavezető

Földessy János
Miskolci Egyetem, Földtan-Teleptani Tanszék
egyetemi docens, tanszékvezető
Tel: (46) 565-111/23-11 , mobil: (30) 2973246
Email: foldfj@gold.uni-miskolc.hu , h4781fol@helka.iif.hu

Egyéni kutatói megbízás

Benedek Kálmán
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kőzettan-Geokémia Tanszék
doktorandusz hallgató
Tel: (1) 266-9833/23-12
Email: bkalman@ludens.elte.hu

Dudko Antonyina
Magyar Állami Földtani Intézet
nyugalmazott tudományos munkatárs
Tel: (1) 251-5669
Email: dudko@mafi.hu

Horváth István
Magyar Állami Földtani Intézet
nyugalmazott tudományos főmunkatárs
Tel: (1) 251-4678
Email: horvathi@mafi.hu

Gyalog László
Magyar Állami Földtani Intézet
tudományos osztályvezető, tudományos főmunkatárs
Tel: (1) 251-0999/133, mobil: (20) 9833-220
Email: gyalog@mafi.hu

Kiss János
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
tudományos munkatárs
Tel: (1) 3637-438
Email: kiss@elgi.hu

Less György
Miskolci Egyetem, Földtan-Teleptani Tanszék
egyetemi docens
Email: foldlgy@gold.uni-miskolc.hu

Mádai Ferenc
Miskolci Egyetem, Ásvány- és Kőzettani Tanszék
egyetemi adjunktus
Tel: (46) 565-111/12-07
Email: askmf@gold.uni-miskolc.hu

Seresné Hartai Éva
Miskolci Egyetem, Földtan-Teleptani Tanszék
egyetemi docens
Tel: (46) 565-111/17-48 , mobil: (30) 229-6416
Email: foldshe@gold.uni-miskolc.hu

Turai Endre
Miskolci Egyetem, Geofizikai Tanszék
egyetemi docens
Tel: (46) 565-111/11-31
Email: gfturai@gold.uni-miskolc.hu

Zelenka Tibor
Magyar Geológiai Szolgálat
nyugalmazott tanácsadó
Tel: (1) 267-1433
Email: zelenka@mgsz.hu

Ösztöndíj-kiegészítés

Kertész Botond
Miskolci Egyetem, Földtan-Teleptani Tanszék
doktorandusz hallgató
Tel: (46) 565-111/13-22
Email: geobotond@freemail.hu

Németh Norbert
Miskolci Egyetem, Földtan-Teleptani Tanszék
tanársegéd
Tel: (46) 565-111/12-22
Email: foldnn@gold.uni-miskolc.hu

A tanszéki nyitólapra

kalapács