Tudományos életrajz

Személyes adatok

Születési idő és helyBudapest, 1947. január 10.
Állampolgárságmagyar
E-mailfoldfj@gold.uni-miskolc.hu
Telefon(46) 565-111 / 23-11
Nyelvtudásangol - tárgyalási szint, középfokú nyelvvizsga
spanyol - tárgyalási szint
német, orosz - alapfokú nyelvvizsga

Szakmai tapasztalat

2007-MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR
ÁSVÁNYTANI-FÖLDTANI INTÉZET
Intézetvezető egyetemi tanár
 A korábbi Ásvány- és Kőzettani és Földtan-Teleptani Tanszékek integrációjával létrejött intézet vezetője vagyok.
Egyetemi közéletEgyetemi Szenátus Tagja
2006-MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR
FÖLDTAN-TELEPTANI TANSZÉK
Tanszékvezető egyetemi tanár
 A tanszékvezetői munkát egyetemi tanárként folytatom.
2001-2006MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR
FÖLDTAN-TELEPTANI TANSZÉK
Tanszékvezető egyetemi docens
 A Kar egyik alapoktatást, illetve posztgraduális oktatást is végző tanszékét vezettem, 7 beosztott oktatóval. A tanszék jelentős kutatási tevékenységet is folytatott az ércteleptan, környezetföldtan területén.
Kutatási pályázatokOTKA 37.619 (A magyarországi paleogén szerkezetalakulás rekonstrukciója a magmás tevékenység és üledékképződés egyidejű jellemzésével) című kutatási program témavezetőjekét dolgozom.
Egyetemi közélet2003 - Kari Tanács tagja
2003 - Doktori Tanács tagja
2004 - Egyetemi Tanács póttagja
2001-2003KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
Szakértő
 A KVVM megbízásából az EU DG Environment által szervezett EIPPCB Bányászati Meddő Technológiák műszaki munkacsoportjában vettem részt a vonatkozó BAT dokumentum (Legjobb Rendelkezésre Álló Technológiák) kidolgozásában.
2000-GEONARDO KFT.
Kutatási pályázatokOMENTIN (Ércbányászati és Környezeti Technológiák Információs Hálózata) néven futó EU-5 pályázat (2001-2004) koordinátora vagyok (www.omentin.org)
1999-2001MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR
FÖLDTAN-TELEPTANI TANSZÉK
Részfoglalkozású egyetemi docens
1999-2001GEOCONSULTING BT.
Szakértő geológus
Fontosabb munkákKazminco (UK) - Telkibánya földtani kutatási programja
Rotaqua KFT - Mázai zeolitelőfordulás kutatása
ZELBA A.S. (Szlovákia) - Roznava/Mária bánya előfordulás gazdasági értékelése
1997- 1999ROTAQUA KFT, NYUGAT-MECSEKI ÉRCKUTATÁSOK
Kutatásvezető geológus
 A nyugat-mecseki antiklinális területén réz-ezüst ércesedés meglétét bizonyítottuk, s kezdeti kutatásokkal az előfordulás helyét pontosítottuk.
1990-1998RHODES MINING NL
Kutatásvezető - Európa
 Feladatom volt a Rhodes Mining NL ausztráliai bányavállalat európai kutatásainak irányítása (Szlovákia és Magyarország). Munkám során fedeztük fel, és kutattuk meg sikeresen a Lahóca (Recsk) felszínközeli aranyérc-előfordulását, ahol 36 millió tonna 1,5 g/t Au minőségű ásványvagyon létét igazoltuk. Szlovákiában a Rhodes Slovakia fedezte fel az utóbbi ötven év első új aranyérc-előfordulását a Zólyom melletti Klokocnál. Itt 300 ezer tonna 1,7 g/t aranyércet tartalmazó ásványvagyon létét igazoltuk a felszínen.
Mindkét helyen részt vettem az aranyérc feldolgozásával kapcsolatos technológiai mintavételekben és laborszintű kísérleti munkában, valamint a félüzemi kísérletek előkészítésében. Ezen a téren minden technológiai fejlesztésben (biotechnológiai lúgzás, autoklávos előoxidáció, flotációs, pörkölési kísérletek) földtani és ásványtani szakértőként dolgoztam.
1989 - 1991ORSZÁGOS ÉRC- ÉS ÁSVÁNYBÁNYÁK, MARKETING OSZTÁLY
Termékmenedzser, nem-fémes nyersanyagok piackutatása
1984-1989KUBA, KGST FÖLDTANI EXPEDÍCIÓ
Földtani szakértő
1975-1984ORSZÁGOS ÉRC- ÉS ÁSVÁNYBÁNYÁK, Recsk, mélyszint
Földtani osztály h. vezető
 A fenti időszakban a kifejlesztés alatt álló mélyművelésű recski ércbánya bányaföldtani munkáit, valamint földalatti fúrásos kutatásait irányítottam. 2 db 1200 m mély függőakna, 7 km vágat, 75000 m földalatti fúrás dokumentálását végeztük el.
1970-1975ORSZÁGOS ÉRC- ÉS ÁSVÁNYBÁNYÁK, Recsk, mélyszint
Geológus
 A recski lelőhely külszíni kutatása során 150 km felszíni mélyfúrás dokumentálásában, két terület földtani térképezésében vettem részt és elláttam a Lahóca bánya geológusi feladatait.
Az 1990-t követő időszakban végzett egyéb szakértői munkák
Rhodes Mining NLHolguin arany project / Cuba 1993-1995
Kutatásvezető geológus
 A Rhodes Mining NL és a kubai Geominera S.A közös kutatási projektjének irányítását végeztem Holguin tartományban, az Aguas Claras környéki lelőhelyeken. Fúrásos, geokémiai kutatások történtek, az érclelőhely körülhatárolása sikeresen megtörtént. A lelőhely késobb a Hyperion Resources (Canada) tulajdonába került.
Matlock Mining NLHierro Mantua réz project / Cuba 1994
Delita arany project / Cuba
Szakértő geológus
 Feladatom volt a két lelőhely ajánlása, majd előzetes földtani értékelése, végül a hozzájuk kapcsolódó gazdasági értékelő tanulmányban az ásványvagyon jellemzése. Mindkét lelőhely a befektetők számára sikeresnek bizonyult, a Hierro Mantua ma Cuba elsőként üzembe helyezett privatizált új lelőhelye.
Központi Földtani HivatalBányatörvény létrehozása 1993
 Megbízott szakértőként részt vettem a bányatörvényt előkészítő szakértői bizottságban.
Központi Földtani HivatalAranykutatás pályázati dokumentációk 1992
 Megbízásos munkáként vezettem az öt akkor ismert magyar aranyérc-előfordulás tenderdokumentációjának összeállítását. A későbbi koncessziós pályázatok során ezek az adatcsomagok szerepeltek a pályázók számára információs adatbázisként.
Központi Földtani HivatalLelőhelyek tőkeértéke tanulmány 1990
 A vezetésemmel szerveződött munkacsoport foglalta össze elsőként a magyar nyersanyaglelőhelyek tőkeérték-meghatározásának módszereit.
Eastern Resource AnalystsBányászati befektetési lehetőségek Magyarországon 1993
 Az általam szervezett vezető szakemberekből álló munkacsoport állította össze a fenti című tanulmányt, amely német és angol nyelven készült el, és amelyet a Mining Journal Ltd (London) adott ki, befektetők számára.
Rövid megbízások
Rhodes Mining/Swan Resources/Matlock Mining
1992 Moszkva, Oroszország
1992 Bukarest, Románia
1994 Mexikó, Nukay/Guerrero
1995 Honduras, San Pedro Sula
1997 Phillippines, Mindanao

Képzettség, tudományos minősítés

2002Miskolci Egyetem MFKDr. habil fokozat megszerzése
2001Miskolci Egyetem MFKPhD oklevél kandidátusi fokozat alapján
2000EMU rövid kurzus, Budapestkörnyezeti ásványtan
1997IAEG - Newcastle, Észak-ÍrországShort course - Európa nagy aranyérctelepei
1996IGCP - Szófia, BulgáriaEurópai érctelepek genezise projekt
1986MTAFöldtudományok kandidátusa
 Tézis:A recski érces együttes vulkanológiai értékelése
1981University of Sydney, AusztráliaM.Sc fokozat
 Tézis:Volcanology of two NSW massive sulfide deposits: Galwadgere and Mount Bulga
1970ELTE -TTK - geológia szakokl. geológus
 Szakdolgozat:A darnó-hegyi szpilites vulkanitok geológiája és geokémiája
1965Szabó J. Geológiai Technikum, BudapestGeológustechnikus

Egyesületi tagságok

Magyar Bányászati és Kohászati Egyesülettag, a Bányászati-Kohászati Lapok szerkesztőbizottságának tagja
Magyarhoni Földtani Társulata Választmány tagja, az Észak-Magyarországi Területi Szervezet elnöke, az Ellenőrző Bizottság elnöke
Society of Economic Geologiststag
Magyar Tudományos Akadémiai TársaságKöztestületi tag, az Ásványtan-Kőzettan-Geokémiai Tudományos Bizottság tagja, közgyűlési doktor képviselő, Földtani Munkabizottság elnöke
Society of Mining Professorstag

Kitüntetések

2004Vitális díj (MTA X. Osztálya)
1996Pro Geologica Applicata díj (Magyarhoni Földtani Társulat)
1982Szakma Kiváló Dolgozója érdemérem
1974-75Magyar-ausztrál posztgraduális ösztöndíj

Publikációk

64 tudományos közlemény, vulkanológia, ércgeológia, ércvagyon értékelés, kutatási módszerek, meddő elhelyezés területén, magyar, angol és orosz nyelven, magyar, szlovák, jugoszláv és orosz szakfolyóiratokban.

2005. április 27.