Ásványi nyersanyagok vagyonbecslése
A mûszaki földtan - geológus mérnök szakos hallgatók számára
Összeállitotta: Földessy János egy. docens
2001 szeptember

A tananyag az ásványvagyon becslés módszereire, szakmai fogásaira kiván alapokat adni. Mozgó, új információkkal állandóan bõvülõ segédanyagot szeretnék készíteni, így a jelenlegi változat a kiindulási alap, amelyhez a késõbbiekben újabb és újabb információkat szeretnék csatolni. Az anyag megértéséhez szükséges a földtani alapok, a nyersanyagkutatás módszereinek, a mintázási módszereknek és bizonyos statisztikai eljárásoknak az ismerete.

A kurzus csak a szilárd ásványi nyersanyagokkal foglalkozik. Így a szénhidrogének, geotermikus energia, víz nem kerül említésre.

Bevezetés

A bányászat, és késõbb az ettõl elváló földtani tudományok az emberi kultúrák legõsibb szakaszában alakultak ki. Minden anyag és eszköz használat, szerszámkészítés  ásványi nyersanyagok felhasználásával kezdõdött: kõ, kalcedon, obszidián, agyag, festékföldek, só a történelem legkorábbi szakaszainak keresett nyersanyagai voltak. Az irás elõtti történelmet éppen a felhasznált ásványi nyersanyagok, illetve feldolgozottságok foka alapján tagozzuk paleolit, neolit, réz-, bronz-, vaskorszakra.

A földtan számos tudományága foglalkozik a nyersanyagok különbözõ tulajdonságaival, a megtalálásukhoz vezetõ módszerekkel, a kellõ megismerést, információt biztositó technológiai eljárásokkal. Végül azonban minden információ egyazon csatornába kerül, s egy kérdés köré csoportosul: mennyi a nyersanyag mennyisége, s milyen módszerrel, költséggel termelhetõ ki. Elkerülhetetlen tehát, hogy a földtan fantáziadúsabb és több kalandot igérõ ágaitól elvonatkoztatva a mennyiségi és értékbecslések vidékét járjuk be.

A nyersanyag vagyon becslés a gazdasági alkalmazások esetében a  földtani információ szintézis  magas szintje. Bármilyen fokú legyen a megkutatottság, ismeretesség, a vagyont mindig becsüljük, hiszen mérésére csak a kitermelés során, ebbõl való pontos mennyiségszámításra pedig csak a termelés lezárulását követõen van mód. A vagyon becsléshez a nyersanyag számos technikai, gazdasági paraméterének meghatározására van szükség.

Az anyag az alábbi fejezetekre oszlik:

            Ásványi nyersanyag, ásványvagyon és készlet
            Ismeretesség
            Becslési alapadatok
            Becslési módszerek
            Gazdasági értékelés,  készletek, kitermelhetõség
            Készletgazdálkodás, bányajáradék
            Irodalmi hivatkozások