Németh Norbert:

Szerkezetföldtani vizsgálatok az ómassai Száraz-völgy környékén


TDK dolgozat, 1998.


1. Bevezetés
1.1 A dolgozat célkitűzése
1.2 Kutatástörténet
1.3 Felhasznált eszközök és módszerek

2. A Száraz-völgy környezetének földrajzi ismertetése
2.1 Általános ismertetõ
2.2 Részletes felszínleírás

3. A Száraz-völgy környékének rétegtani felépítése
3.1 A képzõdmények elhelyezkedése a bükki rétegsorban
3.2 Permi képzõdmények
3.3 Alsó-triász képzõdmények
3.4 Középsõ-triász képzõdmények
3.5 Negyedidõszaki képzõdmények

4. A Száraz-völgy környékének szerkezetföldtani viszonyai
4.1 Az egyes kõzettípusokra jellemzõ makroszkopikus szerkezeti bélyegek
4.2 A terület jellemzõ kõzetszerkezeti irányai
4.3 Valószínűsíthetõ szerkezeti vonalak
4.4 Valószínűsíthetõ szerkezetformáló hatások és további kutatási feladatok

5. Köszönetnyilvánítás

6. Irodalomjegyzék

Észlelési térkép