következő oldal


Földtani alapok

Bevezetés az általános, szerkezeti és történeti földtanba


Dr. Hartai Éva

egyetemi docens
Földtan-Teleptani Tanszék

Jelen oktatási segédlet rövid, vázlatszerű összefoglalást ad A változó Föld című tankönyvről. Az itt használt, pontokba foglalt fogalmak kifejtése és részletes magyarázata a könyvben megtalálható. A könyv megvásárolható a Miskolci Egyetem könyvesboltjában, vagy megrendelhető telefonon, faxon vagy e-mailben.

Telefon/fax szám: (46) 361 564, e-mail: foldkk@gold.uni-miskolc.hu

Ajánlott tankönyv:

Bővebben a könyvről...

Tartalom


 1. Alapfogalmak PDF verzió
 2. A litoszféra rendszerben lejátszódó kőzetképző folyamatok
  1. A magmás rendszer PDF verzió
  2. Az üledékes rendszer PDF verzió
  3. A metamorf rendszer PDF verzió
 3. Szerkezeti földtan és lemeztektonika
  1. A kőzetek szerkezete és deformációja PDF verzió
  2. Globális tektonika PDF verzió
 4. A Föld és az élet fejlődése
  1. A földtani idő PDF verzió
  2. A prekambrium fontosabb földtörténeti eseményei PDF verzió
  3. A fanerozoikum fontosabb földtörténeti eseményei PDF verzió
 5. Földtani térképek és szelvények szerkesztésének alapjai PDF verzió

Kiegészítő segédlet: Az élővilág rendszere

Figyelem! Az oldalak nagy mennyiségű képet tartalmaznak, ábrákkal együtt a letöltés hosszabb időt vehet igénybe!


következő oldal